Korekcja białej plamki

Kiedy natychmiast po obszarze z półcieniami drukowany lub kopiowany jest obszar o intensywnych kolorach (to samo, co półcienie), pomiędzy obrazami może pojawić się biała plamka. Funkcji tej można użyć do eliminowania białej plamki pomiędzy obszarami.
* Biała plamka
WAŻNE
Funkcja wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy ustawienie to zostało udostępnione do użycia przez lokalnego przedstawiciela firmy Canon.Nawet gdy funkcja jest wyświetlona, nie pozwalaj nikomu, za wyjątkiem administratora systemu, by zmieniał te ustawienia.W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Korekcja Białej Szczeliny].
3.
Nacisnąć na [-] lub [+], aby zmienić ustawienia na 1 lub 2 → i nacisnąć na [OK].
Oto szczegółowe informacje dotyczące omawianych pozycji.
1 i 2:
Wybrać, aby wyeliminować białą plamkę.W przypadku wartość "1" pozwoli lepiej usunąć białe plamki niż "2".Jednak obraz może być bardziej poszarpany, może też dojść do zmniejszenia poziomu zabarwienia obrazu.
3:
Jest to ustawienie domyślne.Wybrać, jeżeli chcesz pozostawić oryginalny obraz bez zmian.
4:
Normalnie nie wybieraj.Jeżeli ta wartość ustawienia została wybrana, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
UWAGA
Jeżeli użytkownik jako wartość wybierze 1 lub 2 obraz może wydawać się poszarpany, mniej zabarwiony lub paskowany.Jeżeli wydruki różnią się, być może będzie można wyeliminować białą plamkę poprzez określenie ustawień niepełnego koloru (patrz "Ustawienia niepełnego koloru") zamiast określania korekcji białej plamki.Szczegółowych informacji na ten temat może udzielić autoryzowany sprzedawca firmy Canon.
4.
Przeprowadź automatyczną regulację gradacji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznej regulacji gradacji, patrz "Regulacja automatycznej gradacji."
WAŻNE
Po zmianie ustawień, należy najpierw przeprowadzić automatyczną regulację gradacji, a następie regulację balansu kolorów, gdyż może on zostać zdestabilizowany.
52XY-0KW