Regulacja automatycznej gradacji

Gdy użytkownik zauważy zmiany w odtwarzaniu kolorów (tzn., kiedy kopie lub wydruki różnią się od oryginału pod względem stopniowania, zabarwienia i kolorów), wtedy może ponownie skalibrować urządzenie.
W urządzeniu tym dostępne są dwa rodzaje automatycznej regulacji gradacji:
Pełna regulacja
Jest to dokładna ponowna kalibracja ustawień stopniowania, zabarwienia oraz kolorów urządzenia. Procedura wymaga wydrukowania stron testowych i zeskanowania ich za pomocą Duplex Color Image Reader Unit-M lub Auto Gradation Sensor-A. Po zakończeniu każdego etapu urządzenie będzie automatycznie poprawiać nieprawidłowości.
Szybka regulacja
Jest to szybka i prosta regulacja ustawień stopniowania, zabarwienia oraz kolorów urządzenia. Ponowną kalibrację realizuje samo urządzenie bez wykonywania stron testowych.
WAŻNE
Procedurę należy przeprowadzać w stabilnych warunkach (dotyczy temperatury i wilgotności). Gwałtowna zmiana temperatury w danym pomieszczeniu, zwłaszcza po włączeniu klimatyzatora w lecie/ogrzewania w zimie może doprowadzić do braku jednolitości koloru.
Zaleca się wybrać [Pełna regulacja] gdy zamierza się wykonać automatyczną regulację gradacji. Wybierz [Skrócona Regulacja] dla wykonanie szybkiej, lecz niepełnej regulacji urządzenia, przeprowadzanej pomiędzy okresowymi, pełnymi regulacjami.
Urządzenie to reguluje ilość tonera oraz szybkość drukowania stosowanie do rodzaju papieru. Aby regulacja była skuteczna, należy wybrać właściwy rodzaj papieru.
Zawsze poprawnie układaj strony testowe. Dokładna ponowna kalibracja ustawień stopniowania, zabarwienia oraz kolorów urządzenia nie zostanie poprawnie wykonana, gdy strony testowe będą nieprawidłowo skanowane.
UWAGA
Strony testowe nie są wliczane do całkowitej liczby wykonanych kopii lub wydruków.

Pełna regulacja

Można wybrać poniższe dwa rodzaje automatycznej regulacji gradacji (pełna regulacja):
Użyj Duplex Color Image Reader Unit-M
Procedura wymaga zeskanowania wydrukowanych stron testowych trzy razy.Należy umieścić strony testowej na szklanej płycie roboczej celem skanowania; procedura jest krótsza, w porównaniu do Auto Gradation Sensor-A.Liczba arkuszy niezbędna do przeprowadzenia regulacji wynosi od 3 do 11.
Użyj Auto Gradation Sensor-A
Procedura polega na automatycznym drukowaniu przez urządzenie stron testowych 10 razy, celem przeprowadzenia regulacji.Nie ma konieczności ustawiania stron testowych dla skanowania, jednakże procedura jest dłuższa, w porównaniu do Duplex Color Image Reader Unit-M.Liczba arkuszy niezbędna do przeprowadzenia regulacji wynosi od 20 do 42.
WAŻNE
Pełna regulacja może być przeprowadzana wyłącznie, jeżeli opcjonalny Duplex Color Image Reader Unit-M lub Auto Gradation Sensor-A jest podłączony.
Jeżeli zarówno Duplex Color Image Reader Unit-M oraz Auto Gradation Sensor-A są podłączone, wybierz wcześniej metodę automatycznej regulacji gradacji w [Wybór metody]. Wybierz [Użyj skanera], aby skorzystać z Duplex Color Image Reader Unit-M, lub [Nie używać skanera], aby skorzystać z Auto Gradation Sensor-A. Aby wykonać tę procedurę, należy się zalogować do urządzenia jako administrator. (Patrz "Logging In to the Machine as an Administrator.")
Potwierdź, że poniższy rozmiar i format papieru został ustawiony w źródle przed rozpoczęciem procedury.
Element
W przypadku korzystania z Duplex Color Image Reader Unit-M
W przypadku korzystania z Auto Gradation Sensor-A
Format
A3 lub 11" x 17"
A3, 11" x 17", 320 mm x 450 mm (SRA3), 12" x 18" lub 13" x 19"
Podstawowa gramatura/wykańczanie/biel
Papier SAT023 Top Colour Zero FSC (100 g/m2)* lub typ papieru zarejestrowany/wybrany jako papier do regulacji
* Nazwa papieru może się zmienić bez konieczności powiadamiania o tym. Szczegółowych informacji na ten temat może udzielić autoryzowany sprzedawca firmy Canon.
UWAGA
Aby zwiększyć dokładność pełnej regulacji, naciśnij na [Liczba arkuszy stron wydruku test.] i zwiększ liczbę arkuszy wyprowadzanych jako strony testowe. Poniższa tabela ukazuje związek pomiędzy ustawieniami i rzeczywistą liczbą arkuszy wyprowadzanych jako strony testowe. Aby wykonać tę procedurę, należy się zalogować do urządzenia jako administrator. (Patrz "Logging In to the Machine as an Administrator.")
Liczba arkuszy wyprowadzanych jako strony testowe podczas korzystania z Duplex Color Image Reader Unit-M.
Wartość ustawienia
Pierwsza strona testowa
Druga strona testowa
Trzecia strona testowa
Całkowita liczba stron testowych
1
1 arkusz
1 arkusz
1 arkusz
3 arkuszy
2
1 arkusz
2 arkuszy
2 arkuszy
5 arkuszy
3
1 arkusz
3 arkuszy
3 arkuszy
7 arkuszy
4
1 arkusz
4 arkuszy
4 arkuszy
9 arkuszy
5
1 arkusz
5 arkuszy
5 arkuszy
11 arkuszy
Liczba arkuszy wyprowadzanych jako strony testowe podczas korzystania z Auto Gradation Sensor-A.
Wartość ustawienia
Pierwsza strona testowa
Druga strona testowa
Trzecia strona testowa
Czwarta strona testowa
Całkowita
liczba stron
testowych
1
1 arkusz
1 arkusz
4 arkuszy
4 arkuszy
10
arkuszy
2
1 arkusz
1 arkusz
8 arkuszy
8 arkuszy
18
arkuszy
3
1 arkusz
1 arkusz
12 arkuszy
12 arkuszy
26
arkuszy
4
1 arkusz
1 arkusz
16 arkuszy
16 arkuszy
34
arkuszy
5
1 arkusz
1 arkusz
20 arkuszy
20 arkuszy
42
arkuszy
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Automatyczna regulacja gradacji].
3.
Naciśnij na [Pełna regulacja].
4.
Wybierz źródło papieru, w którym ustawiony jest rodzaj papieru wybrany dla stron testowych → naciśnij przycisk [OK].
UWAGA
Poniższe procedury są wymagane podczas korzystania z Duplex Color Image Reader Unit-M jako metody automatycznej regulacji gradacji.Podczas korzystania z Auto Gradation Sensor-A, nie musisz skanować stron testowych, a jeżeli naciśniesz [Rozpocznij Drukowanie], urządzenie automatycznie wydrukuje strony testowe i przeprowadzi automatyczną regulację.
5.
Naciśnij na [Rozpocznij Drukowanie].
Wyprowadzana jest pierwsza strona testowa.
6.
Połóż pierwszą stronę testową na szklanej płycie roboczej → naciśnij [Rozpo. skano.].
Ułóż pierwszą stronę testową na szklanej płycie roboczej stroną zadrukowaną skierowaną do dołu tak, aby czarny pas znajdował się wzdłuż lewej krawędzi szklanej płyty roboczej.
7.
Usuń pierwszą stronę testową ze szklanej płyty roboczej → naciśnij [Rozpocznij Drukowanie].
Wyprowadzana jest druga strona testowa.
8.
Połóż drugą stronę testową na szklanej płycie roboczej → naciśnij [Rozpo. skano.].
Ułóż drugą stronę testową na szklanej płycie roboczej stroną zadrukowaną skierowaną do dołu tak, aby czarny pas znajdował się wzdłuż górnej, tylnej krawędzi szklanej płyty roboczej.
UWAGA
Upewnij się, że umieszczono również ostatnią stronę testową, jeżeli wyprowadzana jest większa ilość drugich stron.Aby przeprowadzić bardziej dokładną, pełną regulację, możesz zwiększyć liczbę arkuszy drukowanych jako strony testowe w [Liczba arkuszy stron wydruku test.].W takim przypadku, wyprowadzanych jest wiele drugich stron testowych.
9.
Usuń drugą stronę testową ze szklanej płyty roboczej → naciśnij [Rozpocznij Drukowanie].
Wyprowadzana jest trzecia strona testowa.
10.
Połóż trzecią stronę testową na szklanej płycie roboczej → naciśnij [Rozpo. skano.].
Ułóż trzecią stronę testową na szklanej płycie roboczej stroną zadrukowaną skierowaną do dołu tak, aby czarny pas znajdował się wzdłuż górnej, tylnej krawędzi szklanej płyty roboczej.
UWAGA
Upewnij się, że umieszczono również ostatnią stronę testową, jeżeli wyprowadzana jest większa ilość trzecich stron.Aby przeprowadzić bardziej dokładną, pełną regulację, możesz zwiększyć liczbę arkuszy drukowanych jako strony testowe w [Liczba arkuszy stron wydruku test.].W takim przypadku, wyprowadzanych jest wiele trzecich stron testowych.
11.
Usunąć trzecią stronę testową ze szklanej płyty roboczej.

Szybka regulacja

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Automatyczna regulacja gradacji].
3.
Naciśnij [Skrócona Regulacja] → [Start].

Rejestrowanie papieru do kalibracji

Jeżeli przeprowadzasz automatyczną regulację gradacji dla niestandardowego rodzaju papieru, wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie tego papieru celem kalibracji.Możesz zarejestrować papier dla kalibracji za pomocą dwóch sposobów.
Użyj Duplex Color Image Reader Unit-M
Procedura wymaga skanowania wydrukowanych stron testowych 2 razy, 1 raz dla papieru podstawowego i 1 raz dla niestandardowego.Należy umieścić strony testowej na szklanej płycie roboczej celem skanowania; procedura jest krótsza, w porównaniu do Auto Gradation Sensor-A.Liczba arkuszy papieru niezbędnych do rejestracji wynosi 2.
Użyj Auto Gradation Sensor-A
Procedura polega na automatycznej rejestracji, poprzez wydrukowanie stron testowych.Nie ma konieczności skanowania stron testowych, jednakże procedura jest dłuższa, w porównaniu do Duplex Color Image Reader Unit-M.Liczba arkuszy papieru niezbędnych do regulacji wynosi 4.Jako strony testowe wyprowadzane są dwa arkusze podstawowego papieru oraz dwa arkusze niestandardowego papieru.
WAŻNE
Rejestrację papieru należy przeprowadzać w stabilnych warunkach (dotyczy temperatury i wilgotności).
W razie wystąpienia nagłej zmiany temperatury po zarejestrowaniu papieru do regulacji, precyzyjna rekalibracja gradacji, zabarwienia i ustawień koloru nie może być przeprowadzona dla papieru, który został już zarejestrowany. W takiej sytuacji, papier do regulacji należy zarejestrować ponownie.
Upewnij się, że jako papier do regulacji zarejestrowano papier, którego wykończenie i poziom bieli są równe papierowi SAT023 Top Colour Zero FSC (100 g/m2). Precyzyjna rekalibracja gradacji, zabarwienia i ustawień koloru nie może być przeprowadzona, jeżeli zarejestrowano i wykorzystuje się papier niezgodny z wymogami regulacji.
Aby wykonać procedury opisane w tym dziale, musisz zalogować się w urządzeniu jako administrator. (Patrz "Logging In to the Machine as an Administrator.")
Jeżeli zarówno Duplex Color Image Reader Unit-M oraz Auto Gradation Sensor-A są podłączone, wybierz wcześniej metodę automatycznej regulacji gradacji w [Wybór metody]. Wybierz [Użyj skanera], aby skorzystać z Duplex Color Image Reader Unit-M, lub [Nie używać skanera], aby skorzystać z Auto Gradation Sensor-A.
Potwierdź, że zarówno papier podstawowy jak i niestandardowy, który ma być zarejestrowany i regulowany (patrz poniższa tabelka) jest ustawiony w źródle papieru przed rozpoczęciem procedury.
Element
W przypadku korzystania z Duplex Color Image Reader Unit-M
W przypadku korzystania z Auto Gradation Sensor-A
Format
A3 lub 11" x 17"
A3, 11" x 17", 320 mm x 450 mm (SRA3), 12" x 18" lub 13" x 19"
Podstawowa gramatura/wykańczanie/biel
Papier wykorzystywany jako podstawowy:
SAT023 Top Colour Zero FSC (100 g/m2)*
Cienki 1, Zwykły 1, Zwykły 2 lub Gruby 1 do Gruby 6/Niepowlekany o takim samym poziomie bieli jak SAT023 Top Colour Zero FSC (100 g/m2) oraz papier już zarejestrowany jako papier do regulacji
Niestandardowy rodzaj papieru zgodny z powyższą gramaturą podstawową/wykończeniem/poziomem bieli już zarejestrowany jako papier do regulacji
Niestandardowy rodzaj papieru do zarejestrowania przed regulacją:
Niestandardowy rodzaj papieru zgodny z gramaturą podstawową/poziomem bieli wykorzystywany jako papier podstawowy
(Przed ładowaniem niestandardowego rodzaju papieru, należy zarejestrować jego właściwości oraz źródło do którego jest ładowany. (Patrz "Przegląd tej funkcji" oraz "Rejestrowanie formatu papieru oraz jego rodzaju dla danego źródła papieru."))
* Nazwa papieru może się zmienić bez konieczności powiadamiania o tym. Szczegółowych informacji na ten temat może udzielić autoryzowany sprzedawca firmy Canon.
UWAGA
Podczas rejestrowania niestandardowego rodzaju papieru do regulacji, ustawienia rodzaju papieru są zabezpieczone i nie możesz zmienić szczegółowych informacji na temat tego papieru lub usunąć go z poziomu [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru] w [Właściwości] (Ustawienia/rejestrowanie).
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Automatyczna regulacja gradacji].
3.
Naciśnij na [Zarejestruj papier aby dostosować].
4.
Wybierz miejsce rejestrowania nowego papieru do regulacji → naciśnij na [Dalej].
UWAGA
Możesz zarejestrować do trzech rodzajów papieru do rejestracji (zapisane dane można nadpisywać).Podczas nadpisywania, nie można przywrócić poprzednio zarejestrowanych ustawień papieru.
5.
Wybierz rodzaj papieru, celem wykorzystania go jako podstawę → naciśnij na [Dalej].
6.
Wybierz źródło papieru, w którym znajduje się rodzaj papieru wykorzystywanego jako podstawa → naciśnij na [Dalej].
WAŻNE
Urządzenie to reguluje ilość tonera oraz szybkość drukowania stosowanie do rodzaju papieru.Aby regulacja była skuteczna, należy wybrać właściwy rodzaj papieru.
7.
Naciśnij na [Rozpocznij Drukowanie].
Wyprowadzana jest pierwsza strona testowa.
UWAGA
Jeżeli korzystasz z Auto Gradation Sensor-A, czynności w punktach 8 do 9 nie są konieczne.Przejdź do kroku 10.
8.
Połóż pierwszą stronę testową na szklanej płycie roboczej → naciśnij [Rozpo. skano.].
Ułóż pierwszą stronę testową na szklanej płycie roboczej stroną zadrukowaną skierowaną do dołu tak, aby czarny pas znajdował się wzdłuż górnej, tylnej krawędzi szklanej płyty roboczej.
9.
Usuń pierwszą stronę testową ze szklanej płyty roboczej.
10.
Wybierz źródło papieru, do którego załadowany został niestandardowy rodzaj papieru celem regulacji → naciśnij [Dalej].
WAŻNE
Urządzenie to reguluje ilość tonera oraz szybkość drukowania stosowanie do rodzaju papieru.Aby regulacja była skuteczna, należy wybrać właściwy rodzaj papieru.
11.
Naciśnij na [Rozpocznij Drukowanie].
Wyprowadzana jest druga strona testowa.
UWAGA
Jeżeli korzystasz z Auto Gradation Sensor-A, czynności w poniższych punktach nie są konieczne.
12.
Połóż drugą stronę testową na szklanej płycie roboczej → naciśnij [Rozpo. skano.].
Ułóż drugą stronę testową na szklanej płycie roboczej stroną zadrukowaną skierowaną do dołu tak, aby czarny pas znajdował się wzdłuż górnej, tylnej krawędzi szklanej płyty roboczej.
13.
Usuń drugą stronę testową ze szklanej płyty roboczej.

Wybieranie papieru do kalibracji

Można wybrać rodzaj papieru do kalibracji.
WAŻNE
Aby wykonać procedury opisane w tym dziale, musisz zalogować się w urządzeniu jako administrator.(Patrz "Logging In to the Machine as an Administrator.")
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Automatyczna regulacja gradacji].
3.
Naciśnij na [Wybierz papier do dopasowania] → wybierz rodzaj papieru do regulacji → naciśnij na [OK].
WAŻNE
Urządzenie to reguluje ilość tonera oraz szybkość drukowania stosowanie do rodzaju papieru.Aby regulacja była skuteczna, należy wybrać właściwy rodzaj papieru.
Aby przeprowadzić automatyczną regulację gradacji niektórych niestandardowych rodzajów papieru, wybierz niestandardowy rodzaj papieru (który został już zarejestrowany) jako papier do regulacji.

Zmiana poziomu regulacji

Możesz zmienić poziom regulacji dla automatycznej regulacji gradacji.
WAŻNE
Aby wykonać procedury opisane w tym dziale, musisz zalogować się w urządzeniu jako administrator.(Patrz "Logging In to the Machine as an Administrator.")
UWAGA
W przypadku ustawienia [Grup. po rodz. papieru] dla [Poziom dopasowania] można wybrać rodzaj papieru oraz wprowadzić efektywne regulacje zgodnie z rodzajem papieru wybranym z poziomu [Cienki 1/Zw./Gruby 1-4], [Gruby 5] lub [Gruby 6-8].
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Automatyczna regulacja gradacji].
3.
Naciśnij [Poziom dopasowania] → wybierz poziom regulacji → naciśnij [OK].
WAŻNE
Po zmianie ustawień, należy najpierw przeprowadzić automatyczną regulację gradacji, a następie regulację balansu kolorów, gdyż może on zostać zdestabilizowany.

Inicjalizacja standardowych wartości dla kalibracji

Jeżeli wykonujesz automatyczną regulację gradacji jednakże nie można prawidłowo wyregulować gradacji, zabarwienia, kolorów lub też dla strony testowej pojawia się komunikat błędu skanowania, należy włączyć [Inicjalizuj podczas uż. pełnego dostosowania], a następnie przeprowadzić [Pełna regulacja].
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Automatyczna regulacja gradacji].
3.
Naciśnij [Inicjalizuj podczas uż. pełnego dostosowania] → [Włącz] → [OK].
4.
Wykonać pełną regulację zgodnie z punktami od 3 do 11 w "Pełna regulacja."

52XY-0KC