Edycja przycisków publicznych/prywatnych

Poniższa sekcja opisuje sposób zmiany nazwy i usuwania zarejestrowanych przycisków prywatnych/publicznych.Jako przykład, procedura zmiany nazwy i usuwania przycisków prywatnych została opisana.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij .
3.
Naciśnij na [Edytuj Przyciski].
Jeżeli użytkownik edytuje nazwę przycisku:
Jeżeli użytkownik kasuje przycisk prywatny:
Jeżeli użytkownik edytuje nazwę przycisku:
Wybierz [Osobiste] → wybierz przycisk prywatny, który chcesz zmienić → i naciśnij na [Zm. nazwę].
Edytuj nazwę przycisku i komentarz → naciśnij na [OK].
UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzania nazw przycisków i komentarzy, patrz "Rejestrowanie przycisków publicznych/prywatnych."
Naciśnij na [Zamknij].
Jeżeli użytkownik kasuje przycisk prywatny:
Wybierz [Osobiste] → wybierz przycisk prywatny, który chcesz usunąć → i naciśnij na [Usuń].
Naciśnij na [Tak].
Naciśnij na [Zamknij].

UWAGA
Administrator systemu może kasować informacje o przyciskach po zalogowaniu się do Usługi zarządzania informacjami o ustawieniach użytkownika, z poziomu przeglądarki internetowej.(Patrz "Zarządzanie informacjami o ustawieniach użytkownika (usługa zarządzania informacjami o ustawieniach użytkownika).")
52XY-1F2