Przywoływanie i usuwanie ustawień ulubionych

1.
Naciśnij → [Kopiowanie].
2.
Naciśnij na [Ulubione ustawie.].
3.
Wybierz żądany przycisk.
Przywoływanie ustawień ulubionych:
Usuwanie ustawień ulubionych:
Przywoływanie ustawień ulubionych:
Naciśnij na [OK].
Naciśnij na [Tak].
UWAGA
Przed wykonaniem kopii można zmienić przywołane ustawienia kopiowania.
Usuwanie ustawień ulubionych:
Naciśnij na [Usuń].
Naciśnij na [Tak].
UWAGA
Nazwa przycisku nie zostanie usunięta.Aby zmienić nazwę przycisku, naciśnij na [Zmiana nazwy].
Naciśnij na [Anuluj].
52XY-0WX