Przykładowe konfiguracje systemu

Do urządzenia można dołączyć różne rodzaje produktów opcjonalnych tworząc w ten sposób różne konfiguracje systemu.Poniższe ilustracje stanowią tylko przykłady możliwych konfiguracji sytemu.W celu uzyskania informacji na temat pełnego zakresu konfiguracji produktów opcjonalnych, należy skontaktować się z lokalnym, autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
Two-Knife Booklet Trimmer-A, Booklet Trimmer-F, Booklet Finisher-W PRO, Paper Folding Unit-J, High Capacity Stacker-H, Perfect Binder-E, Multi Function Professional Puncher-B, Document Insertion Unit-N, Duplex Color Image Reader Unit-M, Upright Control Panel-G oraz POD Deck Lite XL-A są podłączone.
52XY-03E