Konfiguracja systemu

Na ilustracjach w tym dziale przedstawiono wszystkie produkty opcjonalne, jakie mogą być dołączane do urządzenia, a także pokazano różne konfiguracje systemu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat High Capacity Stacker-H, Booklet Trimmer-F, Two-Knife Booklet Trimmer-A, Perfect Binder-E, Envelope Feeder Attachment-G oraz Multi Function Professional Puncher-B, patrz poszczególne instrukcje obsługi tych produktów opcjonalnych.
52XY-03A