Opcje systemu

Instalując powiązane z systemem opcjonalne wyposażenie, użytkownik może rozszerzyć funkcjonalność urządzenia.W dziale tym opisano opcjonalne urządzenia, jakie można podłączać do systemu oraz ich funkcje.
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez poszczególne funkcje, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."

Zestaw drukarki imagePRESS

Zestaw drukarki imagePRESS umożliwia korzystanie z urządzenia jako drukarki PCL/PS.Wspomaga ona emulację dla PCL5c/PCL6.
Jest on również niezbędny podczas drukowania plików PDF, JPEG i TIFF zapisanych na nośniku pamięci.
UWAGA
Aby korzystać z funkcji Wstrzymania zadania, Zestaw drukarki imagePRESS musi być gotowy do użycia.

Zestaw drukarki imagePRESS PS

Zestaw drukarki imagePRESS PS umożliwia korzystanie z urządzenia, jak ze standardowej drukarki PS.
Jest to również niezbędne podczas drukowania plików PDF zapisanych na nośniku pamięci.

Zestaw drukarki imagePRESS PCL

Zestaw drukarki imagePRESS PCL obsługuje emulację drukowania PCL. Obsługuje emulację drukowania PCL5c/6.

Serwer imagePRESS

Serwer imagePRESS to kontroler drukarki podłączany do tylnej części urządzenia.Serwer imagePRESS obsługuje języki Adobe Genuine PostScript 3, PCL5c oraz PCL6. Jest przeznaczony do środowisk biurowych, w których często przetwarzane są duże ilości wydruków oraz dla użytkowników korzystających z Adobe PostScript lub innych aplikacji PostScript.
WAŻNE
Jeżeli korzystasz z Serwer imagePRESS, nie można korzystać z Oprogramowanie do Szyfrowanego drukowania.
Jeżeli korzystasz z Serwer imagePRESS, nie można korzystać z funkcji Wstrzymania zadania.

Zestaw zdalnego faksu

Zestaw zdalnego faksu jest wymagany do korzystania z funkcji zdalnego faksu.Można wysyłać faksy za pomocą innego urządzenia serii imageRUNNER ADVANCE z zainstalowanym modułem faksu (w tej samej sieci).

Zestaw drukowania kodów kreskowych

Zestaw drukowania kodów kreskowych umożliwia drukowanie kodów kreskowych.

Uniwersalny zestaw funkcji bezpieczeństwa wysyłania

Uniwersalny zestaw funkcji bezpieczeństwa wysyłania umożliwia używanie funkcji Wysyłania w sposób bezpieczny.Umożliwia to wysyłanie dokumentów w następujących formatach.
Szyfrowane pliki PDF
Tryb ten umożliwia szyfrowanie plików PDF, które wysyłane są na adres e-mail lub do serwera plików, w celu zwiększenia poziomu ich zabezpieczenia.Tylko użytkownicy, którzy wprowadzą poprawne hasło będą uprawnieni do otwierania, drukowania lub zmiany odebranych plików PDF.
Sygnatura urządzenia PDF lub Sygnatura urządzenia XPS
To jest plik PDF lub XPS z unikatowym podpisem urządzenia.Podpis urządzenia umożliwia odbiorcy pliku PDF lub XPS określenie, które urządzenie wygenerowało plik.

Uniwersalny zestaw do wysyłania, śledzenia i wygładzania PDF

Ta opcja umożliwia tworzenie plików PDF poddanych wektoryzacji i wygładzaniu, w których tekst i rysunki liniowe skanowanego obrazu przekształcane sa na format skalowalny.Dane konturowe (wektoryzacja) można wydobywać i przetwarzać za pomocą programu Adobe Illustrator.Proces wygładzania można także stosować do tekstu, aby był on mniej "postrzępiony" podczas oglądania go na monitorze lub przy drukowaniu.

Uniwersalny zestaw wysyłania podpisu cyfrowego użytkownika

Opcja ta umożliwia używanie funkcji Wysyłania w sposób bezpieczny.Możesz wysyłać pliki PDF lub XPS z unikatowym podpisem cyfrowym użytkownika uzyskanym ze świadectwa certyfikacji.Umożliwia to odbiorcy plików PDF lub XPS sprawdzenie użytkownika, który je podpisał.

Zestaw szyfrowanie danych i kopiowania HDD

Zestaw szyfrowanie danych i kopiowania HDD łączy funkcje Kopiowania HDD oraz Szyfrowania danych na HDD.Ta opcja umożliwia zredukowanie ryzyka utraty/kradzieży poufnych informacji, poprzez szyfrowanie wszystkich danych zapisanych na twardym dysku urządzenia.

Zestaw kasowania danych

Zestaw kasowania danych umożliwia usuwanie danych zapisanych na twardym dysku urządzenia.

PRZENOŚNY ZESTAW HDD

PRZENOŚNY ZESTAW HDD umożliwia usunięcie dysku twardego z urządzenia.Poprzez przeniesienie usuniętego dysku w inne miejsce, redukuje się ryzyko utraty/kradzieży poufnych informacji.

3,5 cala/1 TB HDD

jest wymagane do korzystania z funkcji kopiowania danych HDD wraz z 3,5 cala/1 TB HDD.

Oprogramowanie Dostęp sieciowy

Oprogramowanie Dostęp sieciowy umożliwia przeglądanie stron internetowych z poziomu ekranu dotykowego urządzenia.Po zarejestrowaniu plików PDF na stronie sieci Web, można je drukować bez potrzeby używania PC.Ponadto po utworzeniu strony internetowej lub specjalnej zawartości, a następnie zarejestrowaniu jej jako pliku PDF, można udostępnić taką stronę lub zawartość innym użytkownikom.
WAŻNE
W przypadku korzystania z opcji Serwer imagePRESS, można używać funkcji, które mogą być wykonywane, jeśli Oprogramowanie Dostęp sieciowy zostało aktywowane z poziomu panelu sterowania urządzenia.Jednakże przeglądarka internetowa lub funkcja [Fiery] stanie się jedyną dostępną funkcją po jednokrotnym użyciu.W przypadku ponownego uruchomienia urządzenia, przeglądarka internetowa lub funkcja [Fiery] może zostać użyta ponownie.

Oprogramowanie do Szyfrowanego drukowania

Oprogramowanie do Szyfrowanego drukowania umożliwia szyfrowanie danych drukowania wysyłanych z komputera z użyciem funkcji Zabezpieczony wydruk i ich deszyfrowanie w urządzeniu.Poprawia to bezpieczeństwo drukowanych danych. Dzięki temu, treści drukowanych dokumentów nie mogą oglądać postronne osoby, jak również nieupoważnione osoby nie mają dostępu do poufnych informacji.

ZESTAW DO SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA DOSTĘPEM

ZESTAW DO SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA DOSTĘPEM umożliwia ograniczanie dostępu do różnych funkcji dla poszczególnych użytkowników.Ograniczenie dostępu do funkcji Wysyłanie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka "wycieku" poufnych informacji, zaś zezwolenie użytkownikom na wykonywanie jedynie dwustronnych wydruków dokumentów wielostronicowych przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z użyciem materiałów eksploatacyjnych.

Zestaw głosowy

Zestaw głosowy umożliwia wysłuchiwanie instrukcji postępowania w czasie korzystania z urządzenia.
52XY-03F