Zmiana formatu

Użytkownik może zmienić format niestandardowego rodzaju papieru.
UWAGA
W przypadku wyboru formatu papieru odbiegającego od rzeczywistego, może dojść do zablokowania papieru a jakość obrazu może zostać nieodwracalnie obniżona.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Rozmiar>.
5.
Wybierz format papieru.
Jeżeli nie chcesz określać formatu papieru, naciśnij na [Brak ustawień].
Jeżeli chcesz wybrać papier o standardowym formacie
Jeżeli chcesz wybrać papier o niestandardowym formacie
Jeżeli chcesz wybrać kopertę
Jeżeli chcesz wybrać papier o standardowym formacie
Wybierz format papieru z <Rozmiar A/B> → i naciśnij na [OK].
UWAGA
Aby wybrać papier o calowym formacie, należy wcisnąć klawisz [Rozmiar w calach].
Jeżeli chcesz wybrać papier o niestandardowym formacie
Naciśnij na [Niestandar. rozmiar].
Naciśnij na [X] oraz [Y] → wprowadź poszczególną wartość → i naciśnij na [OK].
Do wprowadzania wartości możesz wykorzystać klawisze numeryczne.
Zamiast wprowadzać odpowiednie wartości użytkownik może wybrać jeden z przycisków ([S1] do [S5]) z zarejestrowanymi wcześniej ustawieniami formatu papieru.
Można zarejestrować rodzaj papieru naciskając na [Zapisz].Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania niestandardowych formatów papieru, patrz "Rejestrowanie/edycja/usuwanie niestandardowych formatów papieru."
Naciśnij na [OK].
Jeżeli chcesz wybrać kopertę
Naciśnij na [Koperta].
Wybierz typ koperty.
Jeżeli wybierzesz [Niestandardowy], naciśnij [Dalej] i określ pozycję klapki zgodnie z kierunkiem podawania oraz rozmiar koperty.
Wprowadź rozmiar niestandardowej koperty.
Naciśnij [OK] → [OK].
WAŻNE
Proszę pamiętać o tym, że zaprogramowanie niewłaściwego typu koperty może powodować blokowanie się papieru podczas podawania.
6.
Naciśnij na [OK].
52XY-0HU