Usuwanie niestandardowych rodzajów papieru

UWAGA
Nie można usunąć rodzaju papieru w poniższych przypadkach:
Jeżeli dany rodzaj papieru został zarejestrowany dla źródła papieru (Patrz "Rejestrowanie formatu papieru oraz jego rodzaju dla danego źródła papieru.")
Jeżeli rodzaj papieru jest zarejestrowany jako papier do regulacji w [Zarejestruj papier aby dostosować] w [Automatyczna regulacja gradacji] (Patrz "Regulacja automatycznej gradacji.")
Jeżeli rodzaj papieru jest zarejestrowany do schematu korekcji w [Zarejestruj wzorzec korekcji] w [Ust. automatycznej korekcji tonu koloru] (Patrz "Automatyczna korekcja tonu kolorów.")

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybrać rodzaj papieru, który ma zostać usunięty → [Usuń].
4.
Naciśnij [OK] → [Tak].
52XY-0K8