Regulacja połysku i czerni

Tryb ten umożliwia regulację połysku u czerni na niestandardowym formacie papieru.Można zmienić połysk drukowanego obrazu podczas korzystania ze zwykłego papieru lub powlekanego papieru poprzez regulację temperatury modułu utrwalania.
Dzięki wykorzystaniu tego trybu, można również poprawić warunki wymienione poniżej, spowodowane pogorszeniem się jakości druku czarnego na zwykłym papierze.
Niewielkie białe plamki, które pojawiają się na czarnych obszarach powodują ziarnistość wydruku.
Kierunek włókien papieru jest częściowo widoczny na drukowanej powierzchni.
WAŻNE
W zależności od papieru, jeżeli wartość zostanie podwyższona, mogą występować zablokowania się papieru.Jeżeli wartość zostanie obniżona, jakość obrazu również może zostać obniżona lub też toner może nie być prawidłowo nałożony na obraz.
Należy się upewnić, czy wartości są zmieniane powoli (radykalna zmiana może powodować usterki).
Funkcja wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy ustawienie to zostało udostępnione do użycia przez lokalnego przedstawiciela firmy Canon.Nawet gdy funkcja jest wyświetlona, nie pozwalaj nikomu, za wyjątkiem administratora systemu, by zmieniał te ustawienia.W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
UWAGA
Przeprowadzenie regulacji w tym trybie może wywierać wpływ na stan wywinięcia papieru.Ustawić ponownie te parametry [Poziom Korekcji Wywinięcia] w razie konieczności.(Patrz "Regulacja poziomu korekcji wywinięcia.")

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Błysz./Dokł. Reg. Czerni>.
5.
Naciśnij na [-] lub [+], aby wyregulować połysk i czerń → [OK].
Poniżej pokazane są szczegóły dotyczące każdej pozycji:
[Błyszczący]:
Naciśnij na [+], aby zwiększyć połysk, wciśnij [-], aby zmniejszyć połysk.
[Dokł. Czerń]:
Naciśnij na [+], aby poprawić czerń i usunąć niewielkie białe planki pojawiające się na czarnych obszarach.
Wartości [Błyszczący] oraz [Dokł. Czerń] są ściśle ze sobą powiązane.
UWAGA
Nie można regulować czerni w przypadku pracy z poniższymi rodzajami papieru:
Folie/czyste folie
Powlek. Pap.
Welin. Pap.
6.
Naciśnij na [OK].
52XY-0JX