Regulacja miejsca składania podczas zszywania zeszytowego

Jeżeli zauważysz, że papier nie jest składany dokładnie na środku broszury, natomiast zszywki znajdują się w jej środku, możesz wprowadzić precyzyjne regulacje miejsca składania dla niestandardowego rodzaju papieru.
Ten tryb można programować, jeśli podłączona jest opcja Booklet Finisher-W PRO/Booklet Finisher-AC. (Patrz "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU" i "Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A.")
WAŻNE
Funkcja wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy ustawienie to zostało udostępnione do użycia przez lokalnego przedstawiciela firmy Canon. Nawet gdy funkcja jest wyświetlona, nie pozwalaj nikomu, za wyjątkiem administratora systemu, by zmieniał te ustawienia. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
Jeżeli zagięcia oraz zszywki nie znajdują się na środku broszury, należy najpierw wyregulować wyrównanie pozycji składania i zszywania w [Reg. Poz. Zagin. i Zszyw.], a następnie wyregulować samą pozycję zszywania i składania w [Zmień pozycję zagin./zszyw.]. Jeśli w [Reg. Poz. Zagin. i Zszyw.] można wyregulować tylko pozycję składania, wówczas zarówno pozycję zszywania, jak i składania, można wyregulować w [Zmień pozycję zagin./zszyw.]. Aby wyregulować pozycję zszywania, patrz "Regulacja pozycji zszywania zeszytowego."

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
4.
Naciśnij na [Zmień] dla <Reg. Poz. Zagin. i Zszyw.>.
5.
Naciśnij na [] lub [] i wyreguluj pozycję składania przy zszywaniu zeszytowym → [OK].
Jeżeli miejsce składania ma być przesunięte w prawo, należy zwiększyć tę wartość.
Jeżeli miejsce składania ma być przesunięte w lewo, należy zmniejszyć tę wartość.
6.
Naciśnij na [OK].
52XY-0K0