Anulowanie zadania

Anulowanie zadania w czasie skanowania

1.
Naciśnij na [Anuluj] na ekranie wyskakującym, który pojawia się, gdy urządzenie wykonuje skanowanie.
2.
Naciśnij na [Tak].
UWAGA
Użytkownik może również anulować zadanie wysyłania, wciskając klawisz , w trakcie skanowania.

Anulowanie zadań wysyłanych lub czekających na wysyłanie

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Zadanie] → [Status Zadania].
3.
Nacisnąć na rozwijalną listę → wybrać [Wyślij].
4.
Wybierz zadanie, które chcesz anulować → i naciśnij na [Anuluj].
UWAGA
Nie można wybrać wielu zadań i jednocześnie ich anulować.W takim przypadku należy wybierać zadania jedno po drugim i pojedynczo je anulować.
5.
Naciśnij na [Tak].
UWAGA
Przy anulowanym zadaniu, na ekranie Rejestru, wyświetlany jest komunikat <NG> (błąd).

UWAGA
Można skorzystać wyłącznie z , aby anulować aktualnie skanowane zadanie wysyłania.
52XY-121