Podgląd

Niniejszy tryb pozawala przeglądać zeskanowane dane oryginałów oraz sprawdzać ilość stron przed przesłaniem dokumentu.
1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij].
2.
Określ odbiorcę → naciśnij na [Opcje] → [Podgląd].
3.
Naciśnij na [Zamknij].
4.
Naciśnij .
5.
Naciśnij na [Rozp. wysył.].
6.
Naciśnij klawisz [] lub [], aby wybrać stronę, którą chcesz obejrzeć.
Posługując się przyciskami (zmniejszanie) lub (powiększanie) można powiększyć lub zmniejszyć wyświetlany obraz.
Przyciskami , , , lub można wybrać obszar, który ma być powiększony lub pomniejszony.
Można również usunąć zeskanowane strony.
Aby usunąć pojedynczą stronę:
Aby usunąć wiele kolejnych stron:
Aby usunąć pojedynczą stronę:
Naciśnij [Usuń stronę] → [Pojedyńcza strona].
Naciśnij [-] lub [+], aby wybrać stronę, którą chcesz usunąć.
Naciśnij [Rozp. Usuw.] → [Tak].
Aby usunąć wiele kolejnych stron:
Naciśnij [Usuń stronę] → [Wiele Stron].
Naciśnij na [Pierwsza Strona] → naciśnij na [-] lub [+], aby wybrać pierwszą stronę zakresu, który ma zostać usunięty.
Naciśnij na [Ostatnia Strona] → naciśnij na [-] or [+], aby wybrać ostatnią stronę zakresu, który ma zostać usunięty.
Naciśnij [Rozp. Usuw.] → [Tak].
7.
Naciśnij na [Rozp. wysył.].
52XY-14A