SYSTEM ZARZĄDZANIA DOSTĘPEM

Można ograniczyć korzystanie z danej funkcji urządzenia dla każdego użytkownika za pomocą Systemu zarządzania dostępem.
Na przykład można ograniczyć funkcje Kopiowania/drukowania, takie jak kolorowe lub dwustronne drukowanie, lub korzystanie z poszczególnych ustawień w Ustawienia/Rejestracja.
Aby korzystać z tej funkcji należy sprawdzić, czy SYSTEM ZARZĄDZANIA DOSTĘPEM jest aktywny.Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez SYSTEM ZARZĄDZANIA DOSTĘPEM, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] → [Licencja/Inne] → [Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM].
3.
Naciśnij kolejno [Włącz] → [OK].

UWAGA
SYSTEM ZARZĄDZANIA DOSTĘPEM może być wykorzystywany, gdy aktywna jest SSO-H (Single Sign On H).
Zamiany staną się efektywne dopiero po ponownym uruchomieniu urządzenia (wyłączeniu i ponownym włączeniu głównego zasilania).Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego włączenia (dotyczy WYŁĄCZANIA i ponownego WŁĄCZENIA za pomocą przełącznika głównego zasilania) urządzenia, patrz "Główny wyłącznik zasilania i klawisz oszczędzania energii."
Jeżeli opcja [Użyj SYSTEMU ZARZĄDZANIA DOSTĘPEM] jest włączona, nie można korzystać z funkcji skanowania WSD.
52XY-25K