Programowanie automatycznego dostarczania informacji

Urządzenie to można zaprogramować w taki sposób, aby w określonym czasie automatycznie były dostarczane informacje związane z urządzeniem.Możliwe jest także wybranie informacji, które mają być dostarczane.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] → [Zarządzanie Urządzeniem] → [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].
3.
Naciśnij na [Ustaw auto. dystrybucję] dla <Ustawienia Transmisji> → wybierz [Codziennie] lub [Wybierz Dni].
UWAGA
Jeżeli nie chcesz ustawiać dostarczania automatycznego, wybierz [Wyłącz] → naciśnij na [OK] → [OK].
Jeżeli wybierzesz [Codziennie]:
Jeżeli wybierzesz [Wybierz Dni]:
Jeżeli wybierzesz [Codziennie]:
Naciśnij na [Codziennie].
Wybierz cyfrę ([1] do [5]).
Wprowadź czas rozpoczęcia za pomocą - (klawisze numeryczne) → naciśnij na [Dalej].
Można zapisać maksymalnie pięć różnych czasów rozpoczęcia.
Czas jest wyświetlany w formacie 24-godzinnym. Należy go wprowadzać w formie czterocyfrowej, z uwzględnieniem zer.
Przykłady:
7:05 przed południem
→0705
11:18 po południu
→2318
Jeśli podczas wprowadzania czasu popełniony zostanie błąd, należy wprowadź inny numer czterocyfrowy.
Jeżeli wybierzesz [Wybierz Dni]:
Naciśnij na [Wybierz Dni].
Wybierz dzień tygodnia ([Nd] do [Sob]) → wybierz liczbę ([1] do [5]).
Wprowadź czas rozpoczęcia za pomocą - (klawisze numeryczne) → naciśnij na [Dalej].
Można zapisać maksymalnie pięć różnych czasów rozpoczęcia dla każdego dnia tygodnia.
Czas jest wyświetlany w formacie 24-godzinnym. Należy go wprowadzać w formie czterocyfrowej, z uwzględnieniem zer.
Przykłady:
7:05 przed południem
→0705
11:18 po południu
→2318
Jeśli podczas wprowadzania czasu popełniony zostanie błąd, należy wprowadź inny numer czterocyfrowy.
4.
Wybierz informacje o urządzenie, które chcesz rozpowszechnić → naciśnij na [Dalej].
Naciśnij na [Włącz] dla elementu, którego dane mają zostać dostarczone.
Jeżeli naciśniesz na [Włącz] dla <Ustawienia/Wartość Zapisu>, ustaw <Ustawienia Sieciowe>.Możesz nacisnąć na [Załączyć] → [OK], aby dostarczyć ustawienia sieciowe.
5.
Wybierz odbiorcę → naciśnij na [OK] → [OK].

WAŻNE
Przy dostarczaniu informacji związanych z urządzeniem, niżej wymienione urządzenia nie dokonają aktualizacji swoich ustawień:
Urządzenia, które przetwarzają zadanie wysyłki
Urządzenia importujące lub eksportujące dane za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika
Urządzenie klienta, które otrzymuje informacje o urządzeniu z innego urządzenia hosta nie zaktualizuje książki adresowej.
Urządzenie klienta, które wykonuje zadanie drukowania nie zaktualizuje ustawień drukarki.
Urządzenia, które nie odbiorą informacji związanych z urządzeniem, z powodu przerwy w zasilaniu lub problemów z działaniem sieci, nie odbiorą zaktualizowanych informacji, aż do pierwszej automatycznej aktualizacji wykonywanej po powrocie urządzenia do normalnego stanu.
UWAGA
Informacje o urządzeniu nie są dostarczane, gdy urządzenie znajduje się w trybie zamykania, i to także wtedy, gdy nadejdzie czas automatycznego dostarczenia.
52XY-258