Zakazywanie używania słabego szyfrowania

Można poprawić bezpieczeństwo, zakazując używania słabego szyfrowania.
1.
Naciśnij
2.
Naciśnij kolejno [Ustawienia Zarządzania] → [Zarządzanie Urządzeniem] → [Zabroń używania słabego szyfrowania].
3.
Naciśnij kolejno [Włącz] → [Włącz] → [OK].
Aby zezwolić użytkownikom na korzystanie ze słabego szyfrowania, wybierz opcję [Wyłącz].
52XY-244