Para kluczy i ustawienia certyfikatu serwera dla zaszyfrowanej komunikacji TLS

Para kluczy oraz certyfikat serwera są wymagane do wykonania zaszyfrowanej komunikacji TLS, wraz z poniższymi elementami.
Potwierdzanie drukowania IPP oraz NI wydziałów/PIN-ów: patrz "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6."
Ustawienia e-mail/I-faks: patrz "Ustawienia e-mail/I-faks."
Zdalny interfejs użytkownika: patrz "Zdalny interfejs użytkownika."
Funkcje MEAP dostępne przez przeglądarkę internetową: patrz "Ustawienia MEAP."
Ustawienia Dostarczania informacji o urządzeniu: patrz "Rejestrowanie, kasowanie oraz drukowanie odbiorców dostarczanych informacji."
SMS MEAP: patrz "Specifying the TLS Encrypted Communication Settings."
Niniejsza sekcja opisuje sposób określania pary klucza oraz ustawień certyfikatu serwera z panelu sterowania urządzenia.
Poniższa sekcja również opisuje sposób rejestracji/edycji pliku certyfikatu CA, który jest wymagany do sprawdzenia ważności certyfikatu oraz sposób potwierdzania ważności certyfikatu za pomocą Listy certyfikatów unieważnionych (CRL).
52XY-23X