Rejestrowanie pliku pary klucza i pliku certyfikatu serwera zainstalowanego z komputera

Możesz zainstalować plik pary klucza z poziomu komputera, aby wykonywać poniższe czynności:Aby korzystać z zaszyfrowanej komunikacji TLS dla drukowania IPP, poczty e-mail, I-faksów, Zdalnego interfejsu użytkownika, funkcji MEAP z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, dostarczania informacji o urządzeniu; aby korzystać z funkcji zarządzania SMS MEAP; aby potwierdzić NI wydziałów oraz PIN-y.
Plik pary klucza oraz plik certyfikatu serwera utworzone na komputerze mogą być instalowane w urządzeniu za pomocą przeglądarki internetowej (Zdalny interfejs użytkownika).Procedura rejestrowania zainstalowanych plików w urządzeniu za pomocą panelu sterowania, wygląda następująco:
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] → [Zarządzanie Urządzeniem] → [Ustawienia Certyfikatu].
3.
Naciśnij na [Zapisz Klucz oraz Certyfikat] → wybierz plik do zarejestrowania → naciśnij na [Zapisz].
Aby usunąć niepotrzebny plik, wybierz plik → naciśnij na [Usuń].
4.
Naciśnij na [Nazwa Klucza].
5.
Wprowadź nazwę klucza prywatnego → naciśnij na [OK].
6.
Naciśnij na [Hasło].
7.
Wprowadź hasło → i naciśnij na [OK].
8.
Naciśnij [OK] → [OK] → [OK].
UWAGA
Aby potwierdzić parę klucza i certyfikat serwera, który został zarejestrowany, patrz "Edycja pary kluczy i certyfikatów serwera."

WAŻNE
Do 10 par klucza może zostać zarejestrowanych.
Można rejestrować wyłącznie pliki pary klucza, które wykorzystują algorytm RSA lub ECDSA.
UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji pliku pary klucza oraz pliku certyfikatu serwera, patrz "Installing a Certificate File."
52XY-240