Korzystanie z TLS

Można skorzystać z komunikacji TLS w czasie używania aplikacji MEAP poprzez uzyskanie dostępu do urządzenia przez przeglądarkę internetową.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] → [Licencja/Inne] → [Ustawienia MEAP].
3.
Naciśnij [Użyj TLS] → [Włącz] → [OK].
Naciśnij [Wyłącz], aby nie korzystać z komunikacji TLS.
UWAGA
Przed włączeniem opcji [Użyj TLS] konieczne jest ustawienie klucza domyślnego w [Właściwości] (Ustawienia/Rejestracja).(Patrz "Settings for Utilizing TLS.")
Jakiekolwiek zmiany są również stosowane do <Użyj TLS> w [Zdalny interfejs użytkownika] w [Ustawienia Zarządzania] (Ustawienia/Rejestracja).(Patrz "Zdalny interfejs użytkownika.")
Zamiany staną się efektywne dopiero po ponownym uruchomieniu urządzenia (wyłączeniu i ponownym włączeniu głównego zasilania).Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego włączenia (dotyczy WYŁĄCZANIA i ponownego WŁĄCZENIA za pomocą przełącznika głównego zasilania) urządzenia, patrz "Zanim zaczniesz użytkować urządzenie."
52XY-247