Opcje wykorzystywane do numerowania kompletu kopii

W trybie Numerowanie kompletu kopii użytkownik może programować szczegółowe ustawienia wykorzystywane w funkcjach Kopiowania/Skrzynka pocztowa.Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania trybu Numerowanie kompletu kopii, patrz "Numerowanie zestawu kopii" (Kopiowanie) oraz "Numerowanie zestawu kopii" (Dostęp do zapisanych plików).
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Wydruku].
3.
Naciśnij na [Ustawienia opcji numerowania zestawu kopii] → [Włącz] dla <Opcja Numerow.> → określ poszczególne ustawienia.
Jeżeli nie chcesz określać ustawień numerowania zestawu kopii, naciśnij na [Wyłącz].
<Opcja Numerow.>
[Włącz]:
[Cała Powierzchnia] oraz [Numery w 5 Miejscach] są oznaczone na szaro i nie mogą być wybrane.
Możesz wybrać [10,5 pkt], [12,0 pkt] lub [14,0 pkt] jako rozmiar tekstu.
[Wyłącz]:
Można wybrać [Cała Powierzchnia] lub [Numery w 5 Miejscach].
Możesz wybrać [12,0 pkt], [24,0 pkt] lub [36,0 pkt] jako rozmiar tekstu.
Aby drukować NI/Nazwę użytkownika:
Aby wydrukować datę:
Aby wydrukować tekst zdefiniowany przez użytkownika:
Aby drukować NI/Nazwę użytkownika:
Naciśnij na [Włącz] dla <ID/Naz. użyt.> → [Dalej].
Określ, jak na stronie ma zostać rozmieszczony wybrany lub wprowadzony tekst → wciśnij przycisk [OK].
Aby wydrukować datę:
Naciśnij na [Włącz] dla <Data> → [Dalej].
Wybierz żądany format daty → naciśnij na [Dalej].
Określ, jak na stronie ma zostać rozmieszczony wybrany lub wprowadzony tekst → wciśnij przycisk [OK].
Aby wydrukować tekst zdefiniowany przez użytkownika:
Naciśnij na [Włącz] dla <Tekst> → [Dalej] → [Wprowadź].
Wprowadź tekst do wydrukowania → i naciśnij na [OK] → [Dalej].
Jeżeli zarejestrowałeś znaki w [Zapisz Znaki dla Numer. Stron/Znaku Wodn.] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/rejestrowanie), możesz wybrać te znaki z listy.
Określ, jak na stronie ma zostać rozmieszczony wybrany lub wprowadzony tekst → wciśnij przycisk [OK].
52XY-24J