Drukowanie ustawień serwera LDAP

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustaw Odbiorcę] → [Zapisz Serwer LDAP].
3.
Naciśnij na [Drukuj Listę].
UWAGA
Listy mogą być drukowane tylko wtedy, gdy papier formatu A3, A4 lub A4R (zwykły papier, ponownie przetworzony papier, cienki papier lub kolorowy papier) umieszczony jest w źródle papieru, dla którego ustawienia w [Inny] w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/Rejestracja) zaprogramowane są jako 'włączone'. Jednakże, jeżeli [Uwzględnij Rodzaj Pap.] dla [Kopiowanie] jest włączona w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz], nie można drukować ze źródła papieru, dla którego określono papier kolorowy. (Patrz "Aktywacja automatycznego wyboru szuflady papieru.")
4.
Naciśnij na [Tak].
5.
Naciśnij na [Zamknij].

UWAGA
Zarejestrowana lista serwera LDAP może być drukowana wyłącznie przez administratora.(Patrz " Ustawienia administratora.")
52XY-0H6