Ustaw Odbiorcę

Istnieje możliwość ustawienia Książki adresowej.
UWAGA
Niektóre ustawienia mogą być zaprogramowane wyłącznie przez administratora.Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Opis operacji na ekranie Ustawienia/Rejestrowanie" oraz "Tabela ustawień dostępnych dla administratora (ekran dotykowy).")
52XY-0FC