Usuwanie klawiszy wybierania jednoprzyciskowego

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustaw Odbiorcę] → [Zarejestruj przycisk wybierania jednoprz.].
3.
Wybrać klawisz wybierania jednoprzyciskowego, który ma być usunięty → nacisnąć na [Usuń].
Jeśli znasz trzycyfrowy kod klawisza wybierania jednoprzyciskowego, naciśnij → wpisz ten trzycyfrowy numer żądanego klawisza wybierania jednoprzyciskowego za pomocą (klawisze numeryczne).
WAŻNE
Potwierdź ustawienia, które mają zostać usunięte.
UWAGA
Poniższe ikony są wyświetlane, aby wskazać rodzaj zapisanego odbiorcy dla klawisza wybierania jednoprzyciskowego, pod którym odbiorca jest już zapisany.
4.
Naciśnij na [Tak].
5.
Naciśnij na [Zamknij].
52XY-0H1