Czas nawiązywania połączenia

Jeżeli użytkownik zaprogramuje Limit czasu nawiązywania połączenia, uzyskiwanie książki adresowej jest anulowane, jeżeli Serwer zdalnej książki adresowej nie odpowiada a limit czasu upłynął.
Tryb może być ustawiony, jeżeli funkcja Zdalnego faksu jest dostępna.Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez funkcję zdalnego faksu, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustaw Odbiorcę] → [Pobieranie zdalnej książki adresowej] → [Przekroczenie Czasu Połączenia].
3.
Określ Limit czasu nawiązywania połączenia za pomocą klawiszy [-] lub [+] → i naciśnij na [OK].
52XY-0HF