Regulacja automatycznego wybierania Linii TX faksu:

Istnieje możliwość ustalenia, czy linia faksu ma być wybierana automatycznie zamiast korzystania z linii zarejestrowanej dla odbiorcy, w czasie wysyłania faksu do odbiorcy uzyskanego ze zdalnej książki adresowej.
Tryb może być ustawiony, jeżeli funkcja Zdalnego faksu jest dostępna.Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez funkcję zdalnego faksu, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustaw Odbiorcę] → [Pobieranie zdalnej książki adresowej] → [Regulacja Autom. Wybier. Lini Faksu dla TX].
3.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Wybierz [Wyłącz], jeżeli nie chcesz automatycznie wybierać regulacji linii TX faksu.
52XY-0HH