Ustawianie rozdzielczości dla pliku PDF z ograniczonymi kolorami

Ustawienie to umożliwia redukcję rozmiaru pliku PDF, poprzez skanowanie dokumentów z niższą rozdzielczością.
WAŻNE
Ustawienie jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli jako format pliku wybrano [PDF (ogr. koloru)] w "Skanuj i wyślij" lub "Skanuj i zapisz."
Ustawienie to jest obowiązujące, gdy wybrany został [Tekst] w [Typ oryginału] nawet, jeżeli wybrano [Priorytet Jakości] w [Poziom jakoś. obra. dla ogr. koloro./skom.].(Patrz "Poziom jakości obrazu dla Wysokiej kompresji/ograniczenia kolorów.")
UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików PDF z ograniczonymi kolorami, patrz "PDF z ograniczonym kolorem" w „Skanuj i wyślij” oraz "PDF z ograniczonym kolorem" w „Skanuj i zapisz”.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Generuj Plik].
3.
Naciśnij na [Ust. rozdzielczości PDF (Ograniczony kolor)].
4.
Wybierz żądaną rozdzielczość → naciśnij na [OK].
Jeżeli rozdzielczość ustawiona została jako niska, rozmiar pliku jest zredukowany, ale jakość obrazu jest również zredukowana.
52XY-09K