Wyrównywanie wyprowadzanego papieru o różnych szerokościach

Możesz wybrać czy użyć wyrównywania papieru po szerokości gdy do drukowania używany jest papier o różnych szerokościach.Jeżeli dla [Poł. dla wydr. pap. o róż wielk. (Różn. Szer.)] ustawisz [Włącz], urządzenie automatycznie zawiesi zadanie wydruku gdy wyprowadzany jest papier o różnych szerokościach tak aby można było usunąć papier.
Tryb ten może być programowany, jeśli Staple Finisher-W PRO lub Booklet Finisher-W PRO został dołączony.(Patrz "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU.")
WAŻNE
Jeżeli użyjesz papieru mniejszego niż STMTR nie będzie można wyrównać wyprowadzanego papieru.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Wydruku Papieru].
3.
Naciśnij na [Poł. dla wydr. pap. o róż wielk. (Różn. Szer.)].
4.
Wybierz [Włącz] lub [Wyłącz] → i naciśnij na [OK].
Poniżej pokazane są szczegóły dotyczące każdej pozycji:
[Włącz]:
Wyprowadzany papier jest wyrównywany po szerokości podczas wydruku papieru o różnych szerokościach.(Jeżeli w tym samym czasie drukowane są różne rodzaje papieru następuje automatyczny wybór dostępności miejsca wyprowadzenia).
[Wyłącz]:
Wyprowadzany papier nie jest wyrównywany po szerokości podczas wydruku papieru o różnych szerokościach.
UWAGA
Jeżeli dla [Poł. dla wydr. pap. o róż wielk. (Różn. Szer.)] ustawiono [Włącz], drukowanie czasowo zatrzymuje się jeżeli wszystkie dostępne tacki wyprowadzające osiągnęły swoje limity stosu.Jeżeli usuniesz wyprowadzony papier z tacek, tace przesuną się do góry i wznowione zostanie drukowanie
Nawet jeżeli dla [Poł. dla wydr. pap. o róż wielk. (Różn. Szer.)] ustawiono [Wyłącz], można wyrównać papier jeżeli używasz papieru o tej samej szerokości.
52XY-08E