Wyprowadzanie papieru o różnym formacie na tę samą tacę wyjściową

Istnieje możliwość wyprowadzania papieru o różnym formacie na tę samą tacę modułu wykańczania.
Tryb ten może być programowany, jeśli Staple Finisher-W PRO, Booklet Finisher-W PRO lub High Capacity Stacker-H jest podłączony. (Patrz "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU," "High Capacity Stacker-H.")
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Wydruku Papieru].
3.
Naciśnij [Różne For. Papieru dla Tacki Wyprowadz.] → [Włącz] → [OK].
Jeśli zaprogramujesz [Różne For. Papieru dla Tacki Wyprowadz.] jako 'wyłączone', może nastąpić zatrzymanie drukowania, kiedy pojawi się komunikat <Usuń papier z tacki wyprowadzającej.>.Aby wznowić drukowanie, należy usunąć cały papier z tacy wyprowadzającej.
Jeśli jednocześnie zaprogramowane są tryb Różne formaty oryginałów oraz funkcja Zszywania, wtedy wydruki są zszywane oraz układane i to niezależnie od ustawień opcji Różne formaty papieru.
UWAGA
Nawet jeśli włączysz opcję [Różne For. Papieru dla Tacki Wyprowadz.], różne formaty papieru zostaną wyprowadzone na tę samą tackę w taki sam sposób jak po włączeniu opcji [Różne For. Papieru dla Tacki Wyprowadz.] podczas wyprowadzania do Copy Tray-R.
52XY-08C