Priorytet wydajności/jakości obrazu dla mieszanych rodzajów papieru

Można ustawić, czy urządzenie ma być zaprogramowane na wydajność, lub jakość obrazu w czasie pracy z mieszanymi rodzajami papieru.
WAŻNE
Tryb ten nie jest prawidłowy podczas kopiowania lub drukowania na papierze z zakładkami, wstępnie dziurkowanym, firmowym oraz na kopertach.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Wydruku].
3.
Naciśnij na [Priory. jak. prod./obr. dla miesz. typów pap.].
4.
Wybierz element, aby ustawić priorytet.
Jeżeli wybrany zostanie priorytet wydajności:
Naciśnij na [Priorytet dla Wydajności].
Naciśnij [Standardowy], [Priorytet cienkie. pap.] lub [Priorytet grubego pap.] → [OK].
Poniżej pokazane są szczegóły dotyczące każdej pozycji:
[Standardowy]:
Jest to ustawienie domyślne.Wybierz ten tryb, jeżeli wykorzystywany jest zarówno cienki (poniżej 128 g/m2) jak i gruby papier (ponad 129 g/ m2).
[Priorytet cienkie. pap.]:
Wybierz ten tryb, jeżeli korzystasz głównie z cienkiego papieru (poniżej 128 g/ m2).Wydajność wzrasta, w porównaniu do wybrania opcji [Standardowy].
[Priorytet grubego pap.]:
Wybierz ten tryb, jeżeli korzystasz głównie z grubego papieru (powyżej 129 g/ m2).Wydajność wzrasta, w porównaniu do wybrania opcji [Standardowy].
WAŻNE
Jeżeli wybierzesz [Priorytet cienkie. pap.] i drukujesz na grubym papierze (powyżej 128 g/m2) lub też wybierzesz [Priorytet grubego pap.] i drukujesz na cienkim papierze (poniżej 128 g/m2), czas oczekiwania na kopiowanie/drukowanie może się wydłużyć.
Jeżeli ustawisz priorytet wydajności, w niektórych sytuacjach może wystąpić nierówny połysk lub też toner może nie być prawidłowo nakładany na papier.
Jeżeli wybrany zostanie priorytet jakości:
Naciśnij na [Priorytet Jakości].
WAŻNE
Jakość wydruków wzrasta ponieważ dobierana jest odpowiednia temperatura utrwalania dopasowana do danego papieru, chociaż czas oczekiwania na drukowanie może się wydłużyć.
W zależności od zadania prędkość drukowania może zostać obniżona.
5.
Naciśnij na [OK].

WAŻNE
W przypadku modyfikacji tego trybu, może dojść do zakleszczania papieru a jakość obrazu może zostać obniżona, w zależności od rodzaju papieru.
Zmiana tego trybu może mieć wpływ na zawijanie papieru.W razie konieczności, należy wyregulować Poziom korekcji wywinięcia w Ustawieniach zarządzania rodzajem papieru.(Patrz "Regulacja poziomu korekcji wywinięcia.")
52XY-08W