Rejestrowanie/edycja/usuwanie formatu wykańczania dla wykańczania/broszury (trymowanie)

Można zarejestrować formaty wykańczania/broszury (trymowanie), przyporządkować im nazwy oraz edytować lub usuwać je w razie potrzeby.Tryb ten jest przydatny do rejestrowania często używanych formatów wykańczania.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Zarejestruj rozmiar obróbki wykańczającej].
3.
Naciśnij na [Roz. wyk. dla obrób. wyk./broszury (Przyci.)].
4.
Wybrać żądane ustawienie z poniższych elementów:
Aby zarejestrować/edytować format wykańczania/broszury (trymowanie):
Aby zarejestrować nazwę formatu wykańczania dla bindowania:
Aby usunąć format wykańczania/broszury (trymowanie):
Aby zarejestrować/edytować format wykańczania/broszury (trymowanie):
Wybierz przycisk ([S1] do [S5]) aby zarejestrować lub edytować format wykańczania → i naciśnij na [Zapisz/Edytuj].
Naciśnij na [X] oraz [Y] → wprowadź poszczególną wartość → i naciśnij na [OK].
Do wprowadzania wartości możesz również wykorzystać klawisze numeryczne.
Aby zarejestrować nazwę formatu wykańczania dla bindowania:
Wybierz przycisk ([S1] do [S5]), który ma być nazwany → naciśnij na [Zmiana nazwy].
Wprowadź nową nazwę → wciśnij przycisk [OK].
Aby usunąć format wykańczania/broszury (trymowanie):
Wybierz format wykańczania, który ma być usunięty → naciśnij na [Usuń].
Naciśnij na [Tak].
5.
Naciśnij na [Zamknij].

WAŻNE
Przed usunięciem ustawień należy pamiętać o ich sprawdzeniu.
UWAGA
Wybranie przycisku, pod którym zapisane są już ustawienia, spowoduje wyświetlenie tych ustawień.
Jeśli podczas wprowadzania wartości popełniony zostanie błąd, naciśnij → wprowadź prawidłowe wartości.
Nazwę można nadać także przyciskom, pod którymi nie są zapisane żadne ustawienia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzania znaków, patrz "Wprowadzanie znaków."
Naciśnięcie na klawisz [OK] bez wprowadzenia jakichkolwiek znaków spowoduje przywrócenie bieżącej nazwy klawisza formatu (domyślnie są to oznaczenia od S1 do S5).
Ustawienia formatu papieru zapisane w pamięci nie są usuwane nawet po wyłączeniu zasilania głównego.
52XY-0A3