Ustawianie czasu do automatycznego usuwania wstrzymanego zadania

Można zaprogramować po upływie jakiego czasu wstrzymane zadania zostaną automatycznie usunięte.Wstrzymane zadanie jest automatycznie usuwane po danym okresie czasu od ostatniego zadania (wstrzymanie zadania lub edycja etykiety zadania).
UWAGA
Jeżeli bieżąca data i czas zostanie zmieniona, ma to bezpośredni wpływ na automatyczne usuwanie wstrzymanych zadań.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wstrzymane] → [Autom. Kas. Wstrzym. Zadania w Jedn. Czasu].
3.
Naciśnij [] lub [], aby ustawić czas, po którym wstrzymane zadania będą automatycznie usuwane → naciśnij [OK].
52XY-0F9