Wstrzymane

Użytkownik może zaprogramować ustawienia wstrzymania.
52XY-0F7