Raport aktywności faksu

Raport z Połączeń Faksowych to wydrukowane zestawienie, które pokazuje rezultaty zadań wysyłania.Raport z połączeń faksu może być drukowany w zaprogramowanym czasie lub może być drukowany automatycznie, gdy liczba wysłanych transmisji osiągnie 40.
Aby ręcznie drukować Raport Aktywności Faksu, patrz "Ręczne drukowanie raportu zarządzania połączeniami."
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez tę funkcję, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
UWAGA
Raporty mogą być drukowane tylko wtedy, gdy papier formatu A3, A4 lub A4R (zwykły, recyklingowany, cienki lub kolorowy) jest załadowany w źródle papieru, dla którego ustawienia w [Inny] w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/Rejestracja) są włączone. Jednakże, jeżeli [Uwzględnij Rodzaj Pap.] dla [Kopiowanie] jest włączona w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz], nie można drukować ze źródła papieru, dla którego określono papier kolorowy. (Patrz "Aktywacja automatycznego wyboru szuflady papieru.")

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wyślij] → [Ustawienia Faksu].
3.
Naciśnij na [Raport Aktywności Faksu].
4.
Określić poszczególne ustawienie → i nacisnąć na [OK].
<Autom. wydruk (40 Transmisji)>:
Wybierz [Włącz], aby automatycznie drukować Raport Aktywności Faksu, gdy liczba transmisji wysyłania przekroczy 40.
<Ustaw Czas Wydruku>:
Aby drukować raport o określonej godzinie, należy nacisnąć na [Włącz] → wprowadzić czas za pomocą - (klawisze numeryczne).
Czas jest wyświetlany w formacie 24-godzinnym.Wprowadzić czas w postaci czterocyfrowej liczby (wliczając zera).
Przykłady:
7:05 a.m. → 0705
11:18 p.m. → 2318
Jeśli podczas wprowadzania czasu popełniony zostanie błąd, należy wprowadź inny numer czterocyfrowy.
Jeżeli liczba wysłanych i odebranych transmisji osiągnie 40 przed nadejściem zaprogramowanego czasu, to drukowany jest Raport zarządzania połączeniami zawierający 40 ostatnich transmisji.

UWAGA
Jeżeli dla [Wyświetlanie rejestru zadań] w [Ustawienia Zarządzania] (Ustawienia/rejestrowanie) ustawiono 'Wyłącz', [Raport Aktywności Faksu] nie jest wyświetlane.
Jeżeli dla [Wyświetlanie rejestru zadań] w [Ustawienia Zarządzania] (Ustawienia/rejestrowanie) zmieniono 'Wyłącz' na 'Włącz', poniższe ustawienia są automatycznie przełączanego do pozycji 'Wyłącz':
Automatyczne drukowanie (40 transmisji)
Ustaw Czas Wydruku
Jeżeli komunikat <Sprawdź drukarkę. Zadzwoń do przedstawic. serwisu.> zostanie wyświetlony, informując, iż drukowanie jest niedostępne, urządzenie automatycznie wydrukuje Raport Aktywności Faksu po usunięciu problemu.Raport obejmuje wydruk ostatnich 40 połączeń.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Raportu Aktywności Faksu, patrz "RAPORT Z POŁĄCZEŃ FAKSOWYCH TX/RX."
52XY-0E4