Umożliwienie wysyłania przez użytkowników zalogowanych jako goście

Można ustawić, czy użytkownicy zalogowani jako goście mogą wysyłać podczas wykorzystywania usługi logowania, takiej jak SSO-H.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wyślij] → [Ustawienia E-mail/I-Faks].
3.
Naciśnij na [Zezwól niezareje. użyt. na wysył. e-mail].
4.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Jeżeli opcja [Ustaw Autoryz. Użytkow. Docel. do Nadawcy] zostanie wyłączona, u odbiorcy jest wyświetlany adres zarejestrowany w ustawieniach informacji o urządzeniu.(Patrz "Ustawianie adresu e-mail uwierzytelnionego użytkownika jako Nadawcy.")
Wybierz [Wyłącz], jeżeli nie chcesz zezwolić na wysyłanie przez użytkowników zalogowanych jako goście.
52XY-0CJ