Wymuszanie siedmiocyfrowych numerów PIN dla skrzynki pocztowej

Dla PINu wykorzystywanego podczas zapisywania pliku w skrzynce pocztowej należy ustawić co najmniej jedną cyfrę.Jeżeli funkcja zostanie włączona, użytkownicy muszą ustawić siedmiocyfrowy PIN.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Zapisz pliki/Dostęp do plików] → [Ustawienia Wspólne].
3.
Naciśnij na [Ogr. PIN Skrytki do 7 Cyfr/Ogr. Dostęp].
4.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Wybierz [Wyłącz], jeżeli nie chcesz wymuszać na użytkownikach ustawiania siedmiocyfrowych numerów PIN dla skrzynek pocztowych.
UWAGA
Zmiany stają się aktywne wyłącznie po ponownym uruchomieniu urządzenia.Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego uruchamiania urządzenia (WYŁĄCZENIE i ponowne WŁĄCZENIE przełącznika głównego zasilania), patrz "Główny wyłącznik zasilania i klawisz oszczędzania energii."
52XY-0F4