Ustawienia nośnika pamięci

Można ograniczyć zapisywanie plików na nośnikach pamięci oraz drukowanie plików z nośników pamięci.
Jeżeli wyłączysz [Użyj Funkcji Wydruku]:
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Zapisz pliki/Dostęp do plików] → [Ustawienia Nośnika Pamięci].
3.
Naciśnij na [Użyj Funkcji Skanuj/Drukuj].
4.
Wybierz [Wyłącz] dla elementów, aby je ograniczyć → naciśnij [OK].
Wybierz [Włącz], jeżeli nie chcesz ograniczać elementów.

UWAGA
Ustawienia są dostępne wyłącznie po ponownym uruchomieniu urządzenia.Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego uruchamiania urządzenia (WYŁĄCZENIE i ponowne WŁĄCZENIE przełącznika głównego zasilania), patrz "Włączanie głównego zasilania."
52XY-0F6