Wyświetl funkcje faksu

Można określić, czy wyświetlać funkcję faksu na ekranie Menu głównego.Jeżeli chcesz aby funkcje faksu zostały wyświetlone na ekranie Głównego Menu, możesz wybrać czy chcesz wyświetlić funkcje faksu w [Skanuj i wyślij].Poprzez wyświetlenie funkcji faksu w [Skanuj i wyślij], w tym samym czasie można wysyłać do różnych odbiorców używając różnych metod wysyłania, takich jak e-mail i I-fax.
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez tę funkcję, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Ustawienia Wyśiwetlacza] → [Wyświetl Funkcje Faksu].
3.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Naciśnij [Wyłącz], jeżeli nie chcesz wyświetlać funkcji faksu na ekranie Menu głównego.
Jeżeli włączona zostanie opcja <Włącz Faks w Skanowaniu i Funkcje Wysyłania>, funkcja faksu pojawi się w [Skanuj i wyślij].

UWAGA
Tryb ten jest dostępny wyłącznie po ponownym uruchomieniu urządzenia.Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego uruchamiania urządzenia (WYŁĄCZENIE i ponowne WŁĄCZENIE przełącznika głównego zasilania), patrz "Włączanie głównego zasilania."
52XY-065