Ustawienia czasu dla Automatycznej regulacji gradacji

Możesz przeprowadzić automatyczną regulację gradacji (szybka regulacja) o ustalonej godzinie każdego dnia.W poniższym rozdziale opisano procedury ustawiania czasu dla automatycznej regulacji (codziennie).
UWAGA
Niezależnie od ustawień [Poziom dopasowania], szybka regulacja jest wykonywana dla wszystkich [Cienki 1/Zw./Gruby 1-4], [Gruby 5] oraz [Gruby 6-8] nieprzerwanie o ustalonej godzinie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznej regulacji gradacji, patrz "Regulacja automatycznej gradacji."
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Zegar/Oszczędzanie Energii] → [Ust. czasu dla automatycz. regulacji gradacji].
3.
Wybierz dzień → wprowadź czas za pomocą - (klawiszy numerycznych) → naciśnij na [OK].
Czas wprowadzić w notacji 24-godzinnej, jako cztery cyfry (łącznie z zerami) bez spacji.
Przykłady:7:05 a.m. → 0705, 11:18 p.m. → 2318
Jeśli podczas wprowadzania czasu popełniony zostanie błąd, należy wprowadź inny numer czterocyfrowy.
Można również nacisnąć na , aby wykasować wprowadzone dane.
52XY-079