Czas automatycznego resetowania

Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie bezczynności przez pewien czas (od chwili ostatniej operacji drukowania lub naciśnięcia klawisza), wyświetlacz automatycznie powraca do Ustawień domyślnych.Ten okres czasu określany jest mianem "Czasu automatycznego resetowania".
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Zegar/Oszczędzanie Energii] → [Czas Automatycznego Resetu].
3.
Naciśnij na lub aby określić żądany Czas automatycznego resetowania → i naciśnij na [OK].

UWAGA
Jeżeli zostanie wybrane "0", tryb Czas automatycznego resetowania nie zostanie ustawiony.
Jeżeli upłynie Czas automatycznego resetowania w czasie korzystania z usługi logowania, wyświetlacz powróci do ekranu wprowadzania nazwy użytkownika i hasła.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji wyświetlanych po upłynięciu czasu automatycznego resetowania, patrz " Wyświetlacz domyślny po automatycznym zresetowaniu."
52XY-072