Ustawienia Funkcji:Dostęp Sieciowy

Funkcja dostępu do sieci pojawia się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne.
WAŻNE
Nie należy wprowadzać zmian w tym ustawieniu w przypadku korzystania z serwera imagePRESS.Korzystanie z funkcji [Fiery] może być niemożliwe.
Element
Opis ustawienia
Ustawienie domyślne
Można ustawić z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika
Dostępne Dostarczanie informacji o urządzeniu
[Ustawienia]
[View Settings]
Show Images:On, Off
On
Nie
Nie
Show Animated GIF Images:On, Off
On
Nie
Nie
Enable Table:On, Off
On
Nie
Nie
Fit Web Page Into Screen Size:On, Off
Off
Nie
Nie
Use JavaScript:On, Off
On
Nie
Nie
Use Word Wrap:On, Off
Off
Nie
Nie
Use Japanese Hyphenation:On, Off
Off
Nie
Nie
Format:Std CSS only, Std CSS + Style Attribute, Std CSS + Style Attribute + External Imported CSS
Std CSS + Style Attribute + External Imported CSS
Nie
Nie
Standard CSS:CSS1, CSS2, CSS3
CSS1
Nie
Nie
Show Flash Contents:On, Off
On
Nie
Nie
Flash Animation Frame Interval:Short, Medium, Long
Medium
Nie
Nie
[Home Page Settings]
URL
Use Current Page as Home
(ZERO)
Nie
Nie
Home Page during Startup:On, Off
On
Nie
Nie
[Auto Clear Settings]
Wyświetlanie podczas Automatycznego kasowania:Show Home Page, Show Blank Page, Keep Last Page
Show Home Page
Nie
Nie
[Security]
Use SSL 2.0:On, Off
Wyłącz
Nie
Nie
Use SSL 3.0:On, Off
Wyłącz
Nie
Nie
Use TLS 1.0:On, Off
On
Nie
Nie
Certificates
Enable/Disable
Details
-
Nie
Nie
Display Mixed HTTPS/HTTP Pg:On, Off
On
Nie
Nie
Trusted Server Address
-
Nie
Nie
Restrict Share Device Information:On, Off
On
Nie
Nie
Display Server Certificate Auth. Warning:On, Off
Off
Nie
Nie
Displ Warning when Entering Secured Page:On, Off
Off
Nie
Nie
Displ. Warning when Leaving Secured Page:On, Off
Off
Nie
Nie
[Cache]
Use Cache:On, Off
Each Session, Each Access, Cache Priority
Off
Nie
Nie
Clear Cache:Yes, No
-
Nie
Nie
[Cookie]
Cookie Handling:Accept, Block, Prompt
Accept
Nie
Nie
Delete Cookies:Yes, No
-
Nie
Nie
[Privacy Policy and Regulations]
Restrict URL Entry:On, Off
Off
Nie
Nie
Restrict Add/Edit Favorites:On, Off
Off
Nie
Nie
Restrict Editing Home Pages:On, Off
Off
Nie
Nie
Restrict Add/Edit Page Memos:On, Off
Off
Nie
Nie
Restrict Printing:On, Off
Off
Nie
Nie
Restrict File Upload:On, Off
Off
Nie
Nie
Restrict History Display:On, Off
Off
Nie
Nie
Dept. ID/User Name with History:On, Off
Off
Nie
Nie
Full Screen:On, Off
Off
Nie
Nie
Hide Buttons in Toolbar:On, Off
Off
Nie
Nie
Hide Address in Toolbar:On, Off
Off
Nie
Nie
Hide Web Access Button:On, Off
Off
Nie
Nie
[Proxy Settings]
Use a proxy server (tylko wyświetl)
-
Nie
Nie
Proxy Server Address (tylko wyświetl)
-
Nie
Nie
Port Number (tylko wyświetl)
-
Nie
Nie
Use proxy auth. (tylko wyświetl)
-
Nie
Nie
Address Without Using Proxy
(ZERO)
Nie
Nie
Use HTTP1.1 for proxy connection:On, Off
Off
Nie
Nie
[Version]
Version (tylko wyświetl)
-
Nie
Nie
52XY-05H