Pauzowanie/wznawianie zadań drukowania

Funkcja umożliwia pauzowanie i wznowienie aktualnie przetwarzanych oraz oczekujących zadań.Można zatrzymać i wznowić wszystkie wykonywane zadania drukowania oraz zadania przesłane z komputera.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij na [Zadanie] → [Status Zadania] → i wybierz [Drukuj] z rozwijalnej listy.
UWAGA
Aby zatrzymać/wznowić proces drukowania kopii, wybierz [Drukuj].Jeżeli wybierzesz [Kopiowanie], przyciski niezbędne do tego działania nie zostaną wyświetlone.
3.
Pauza/wznowienie zadań drukowania.
Zatrzymaj/wznów wszystkie zadania drukowania:
Zatrzymaj/wznów wybrane zadanie drukowania:
Zatrzymaj/wznów wszystkie zadania drukowania:
Naciśnij na [Zatrzymaj Wsz. Zad. Drukow.].
[Zatrzymaj Wsz. Zad. Drukow.] zmienia się na [Wznów Wszyst. Zad. Drukow.] po zatrzymaniu zadania drukowania.
Naciśnij na [Wznów Wszyst. Zad. Drukow.].
Zatrzymaj/wznów wybrane zadanie drukowania:
Wybrać żądane zadanie → i nacisnąć na [Szczegóły].
Naciśnij na [Pauza].
[Pauza] zmienia się na [Wznów] po zatrzymaniu zadania drukowania.
Naciśnij na [Wznów].
Naciśnij na [Zamknij].
UWAGA
Jeżeli wybierzesz zadanie drukowania i naciśniesz na [Szczegóły], press [Wymuszenie Podawania] aby wymusić druk danych w pamięci; następnie naciśnij na [Pomiń Błąd], aby tymczasowo dezaktywować błędy i kontynuować drukowanie.[Wymuszenie Podawania] oraz [Pomiń Błąd] mogą być wykorzystywane wyłącznie dla zadań drukowania wysłanych z komputera.
Jeżeli papier określony podczas tworzenia zadania nie jest dostępny, wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności załadowania odpowiedniego formatu papieru.Załadować papier i wznowić wykonywanie zadania.Jeżeli funkcja [Wygasł Czas Wstrzymanego Zadania] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/Rejestrowanie) jest włączona, zadanie wstrzymane z powodu braku dostępnego papieru do drukowania wyświetlane jest jako wstrzymane zadanie, po upływie określonego czasu.Aby wznowić wstrzymane zadanie, załaduj papier → wybierz zadanie → naciśnij na [Szczegóły] → [Wznów].
4.
Naciśnij na [Zamknij].
52XY-1FC