Förhandsgranska en fil

Du kan förhandsgranska innehållet i filer lagrade på en minnesenhet.
1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Minnesenhet].
2.
Välj önskad minnesenhet → välj katalog där filen som du vill visa är lagrad.
3.
Välj önskad fil → tryck på [Visa bild].
Obs!
För att förhandsgranska en PDF-fil krävs eventuellt imagePRESS skrivarsats.
För att kunna förhandsgranska en krypterad PDF-fil är det nödvändigt att ange lösenordet på skärmen för lösenord.
För att förhandsgranska en PDF-fil med en princip måste du ange användarinformation på skärmen för inloggning.
4.
Tryck på [OK].
52YS-177