Ordna filer och mappar som är lagrade i en minnesenhet

Du kan kontrollera den detaljerade informationen för en minnesenhet.
Du kan också kontrollera detaljerad information för mappar/filer på minnesenheten, skapa nya mappar/filer och ta bort filer.
52YS-173