Limbindning

I det här läget kan du skriva ut enkelsidiga eller dubbelsidiga original så att utskrifterna limmas ihop till ett häfte.
För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda den här funktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
Följande pappersformat rekommenderas för omslagssidan och huvuddokumentet vid användning av läget Limbindning.
Efterbehandlingsformat
Huvuddokuments format
Omslagssidans format
COM
(178 x 229 mm)
LTR
(216 x 279 mm)
11" x 17"
(279 mm x 432 mm)
B5
(182 x 257 mm)
A4
(210 x 297 mm)
A3
(297 x 420 mm)
A4
(210 x 297 mm)
226 x 310 mm
SRA3
(320 mm x 450 mm)
LTR
(216 x 279 mm)
9" x 12"
(229 mm x 305 mm)
13" x 19"
(330 mm x 482 mm)
Tabellen nedan visar vilka efterbehandlingsformat som är tillåtna beroende på beskärningsinställningarna.
Beskärningsinställningar
X (horisontellt)
Y (vertikalt)
Trimma inte
182,0 till 216,0 mm
257 till 297 mm
Ange enligt efterbeh.format
Vertikal
trimning
138 till 216 mm
257 till 297 mm
3-vägs- trimning
138 till 216 mm
203 till 297 mm
Ange efter trimbredd
Vertikal
trimning
6,5 till 49,5 mm
-
3-vägs- trimning
6,5 till 49,5 mm
6,5 till 39,5 mm
Hur många ark som kan bindas in varierar beroende på vilken papperstyp som används till huvuddokumentet. Jobbet avbryts om du använder ett annat arkantal än det som anges nedan. Antalet kan skilja sig beroende på vilket papper du använder.
Papper
Högsta antal
ark
Minsta antal
ark
52 g/m2 till 63 g/m2
200
30
64 g/m2 till 79 g/m2
200
10
80 g/m2 till 105 g/m2
150
10
106 g/m2 till 163 g/m2
10 (som iläggsblad)
Vilka papper som kan laddas som omslagssida beror på papperskällan. Använd det papper som visas i tabellen nedan.
Papperskälla
Ytvikt
Huvudenhet
90 g/m2 till 300 g/m2
Document Insertion Unit-N
90 g/m2 till 300 g/m2
I tabellen nedan visas vilka papper med udda format som du kan ange för huvuddokumentet och omslagssida. Om du skriver ett värde utanför tillåtet intervall visas ett meddelande om att du ska skriva ett korrekt värde.
Huvuddokument
Beskärningsinställningar
X (horisontellt)
Y (vertikalt)
Trimma inte
Efterbehandlingsformatets bredd
(182,0 mm till 216,0 mm)
Efterbehandlingsformatets bredd
(257,0 mm till 297,0 mm)
Ange enligt efterbeh.format
Vertikal
trimning
Bredden för
efterbehandlingsformatet + 6,5 mm till
49,5 mm
(182,0 mm till 228,6 mm)
Efterbehandlingsformatets bredd
(257,0 mm till 297,0 mm)
Ange efter trimbredd
Ange enligt efterbeh.format
3-vägstrimning
Bredden för
efterbehandlingsformatet
+ 6,5 mm till 49,5 mm
(182,0 mm till 228,6 mm)
Bredden för
efterbehandlingsformatet + 13,0 0 mm till
79,0 mm
(257,0 mm till 320,0 mm)
Ange efter trimbredd
Omslagssida
Beskärningsinställningar
X (horisontellt)
Y (vertikalt)
Trimma inte
364,0 mm till huvuddokumentets
dubbla storlek +
30,5 mm
(364,0 mm till 462,5 mm)
Efterbehandlingsformatets bredd (257,0 mm till 297,0 mm)
Ange efter efterbehandlingsformat
Storlek
Vertikal
trimning
364,0 mm till huvuddokumentets
dubbla storlek +
30,5 mm
(364,0 mm till 487,7 mm)
Efterbehandlingsformatets bredd (257,0 mm till 297,0 mm)
Ange efter trimbredd
Ange efter efterbehandlingsformat
Storlek
3-vägstrimning
364,0 mm till huvuddokumentets
dubbla storlek +
30,5 mm
(364,0 mm till 487,7 mm)
Bredden för efterbehandlingsformatet
+ 13,0 mm till 79,0 mm
(257,0 mm till 330,2 mm)
Ange efter trimbredd
VIKTIGT!
Det här läget kan endast användas för utskrift av en fil som är lagrad i en brevlåda eller en PDF-fil.
Läget Limbindning kan endast anges om Perfect Binder-E har monterats.
Läget Häfte eller Limbindning kan inte väljas om flera dokument med olika upplösning har valts i [Sam.fog fil och skriv ut].
Om tjockleken för ett inbundet häfte som skapats med läget Limbindning överskrider 25 mm, kan det uppstå pappersstopp.
Tänk på att ange korrekt papperstyp. När du skriver ut på specialpapper, exempelvis tjockt papper, bör du vara noga med att ange korrekt papperstyp, i synnerhet om du använder tjockt papper. Om den angivna papperstypen är felaktig kan bildkvaliteten försämras. Dessutom kan fixeringsenheten bli smutsig och gå sönder, och papperet kan fastna.
Innan du gör en limbindning bör du kontrollera skrynklingen för den använda papperstypen. Du måste skriva ut huvuddokumentet och ett omslag till efterbehandlaren eller staplingsenheten, och kontrollera att skrynklingen ligger inom följande angivna värde.
*1 Skrynklingens höjd: Mindre än +3 mm
*2 Skrynklingens höjd: Mindre än -3 mm
*3 Skrynklingens längd: Mer än 15 mm
Om du använder en papperstyp som skrynklar sig lätt och överskrider det angivna värdet för limbindning, kan följande problem uppstå:
Efterbehandlingsformatet på utmatat papper skiljer sig från angivet format.
Det kan uppstå pappersstopp.
Det kan uppstå fel.
Obs!
Buntgränsen för tillval Perfect Binder-Eär 1000 ark eller 127 mm hög bunt. Om pappersbunten överskrider detta stoppas utskriften tillfälligt. Utskriften fortsätter när det utmatade papperet i staplingsenheten har tagits bort. Om däremot Perfect Binder Continuous Kit-A har monterats tas utmatningen i staplingsenheten bort automatiskt.
Limning går att utföra ungefär 440 sekunder efter det att värmaren som ingår i Perfect Binder-E (tillval) har slagits på.

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Ändra utskrinställningar].
4.
Tryck på [Limbindning] → [Alternativ].
5.
Välj papperet som ska användas för omslagssidan och huvuddokumentet.
Tryck på [Ändra] för <Välj papper> → välj det papper som ska användas → tryck på [OK].
VIKTIGT!
Om papperet du använder för huvuddokumentet väger mellan 80 g/m2till 105 g/m2 och utmatningen består av mer än 150 ark, kan det hända att häftet inte görs på grund av dess tjocklek. I så fall kan det uppstå pappersstopp. Minska antalet sidor i huvuddokumentet.
Tänk på att ange korrekt papperstyp. Om papperstypen inte anges korrekt kan jobbet avbrytas.
Se till att ange rätt efterbehandlingsformat. Om omslagets storlek uppfyller något av följande villkor kan det uppstå pappersstopp.
Beskuret: Bredden på beskärningsområdet för omslagets framkant är mer än 50 mm.
Inte beskuret: Efterbehandlingsformatets längd överskrider bredden på staplingsenheten (cirka 297 mm) eller efterbehandlingsformatets djup överskrider höjden på staplingsenheten (cirka 221 mm).
6.
Ange efterbehandlingsformat.
Om du inte vill beskära kanterna på häftet, välj [Trimma inte].
Om du vill trimma kanten på häftet genom att ange efterbehandlingsformatet, tryck på [Ange enligt efterbeh.format] → välj [Vertikal trimning] eller [3-vägstrimning] ange önskat efterbehandlingsformat → tryck på [OK].
Om du vill trimma kanten på häftet genom att ange trimbredd, tryck på [Ange efter trimbredd] → välj [Vertikal trimning] eller [3-vägstrimning] ange önskad trimbredd → tryck på [OK].
Obs!
Om du vill registrera och redigera det konfigurerade efterbehandlingsformatet, tryck på [Reg.].
7.
Ange utskriftsinställningarna för limbindning.
Lägga till försättsblad:
Infoga ark:
Välj efterbehandlingsformat:
Lägga till försättsblad:
Tryck på [Lägg till försättsblad].
Välj utskriftsinställningar i [Försättsblad fram] och [Försättsblad bak] → tryck på [OK].
Om du inte vill skriva ut försättsblad, välj [Lämna tom].
Om du matar försättsblad från Document Insertion Unit-N, välj [Lämna tom].
För att välja papper till försättsblad, tryck på [Ändra] för <Välj papper> → välj papperskälla → tryck på [OK].
Om du vill välja Stack Bypass-C när ett pappersformat/-typ redan har valts för det aktuella eller det reserverade jobbet, tryck på [Ändra papper i UNI-fack].
VIKTIGT!
Du måste använda samma pappersformat till försättsbladet som för huvuddokumentet.
Om du laddar förtryckt papper att använda som försättsblad i iläggsenheten, måste du ladda det med utskriftssidan uppåt.
Infoga ark:
Tryck på [Infoga ark].
Välj typ av iläggsblad → tryck på [Lägg till].
Ange detaljerade inställningar för iläggsblad → tryck på [OK].
För att välja papper för iläggsblad, tryck på [Ändra] för <Välj papper> → välj papperskälla → tryck på [OK].
Om du valde [Ändra papper i UNI-fack], välj pappersformat och papperstyp.
VIKTIGT!
Om du anger ett annat pappersformat för försättsblad fram eller bak eller iläggsblad, ändras också pappersformatet för de andra funktionerna automatiskt till det nya pappersformatet. Om du växlar till en annan papperskälla men använder samma pappersformat, ändras dock inte inställningarna för de andra funktionerna.
Innan du matar papper från Document Insertion Unit-N, ladda papper i Document Insertion Unit-N och ange pappersformat.
För att mata papper från Document Insertion Unit-N, välj [Iläggsenhet 1] eller [Iläggsenhet 2]. Om papperet matas från Document Insertion Unit-N för det aktuella jobbet, tryck på [Ändra Infoga 1 papper] eller [Ändra Infoga 2 papper] för att välja papper för iläggsblad.
Obs!
Du kan infoga högst 100 iläggsblad.
Tryck på [OK].
Välj efterbehandlingsformat:
Tryck på [Öppningstyp] → välj efterbehandlingsformat → tryck på [OK].
[Vänsterorienterad]:
Ett häfte som öppnas åt vänster skapas.
[Högerorienterad]:
Ett häfte som öppnas åt höger skapas.
VIKTIGT!
För att placera papper till omslagssidan i Stack Bypass-C (tillval), laddar du papperet enligt nedan:
Om du vill skriva ut på omslagssidan, placerar du den sida som du vill skriva ut på med framsidan ned, oberoende av om häftet ska öppnas åt vänster eller höger.
Om du inte vill skriva ut på omslagssidan och väljer följande format:
[Vänsterorienterad]:
Passa in papperets övre kant mot bakkanten av Stack Bypass-C och placera den sida du vill skriva ut på med framsidan uppåt.
[Högerorienterad]:
Passa in papperets övre kant mot framkanten av Stack Bypass-C och placera den sida du vill skriva ut på med framsidan uppåt.
För att placera papper till omslagssidan i Document Insertion Unit-N (tillval), fyller du på papperet enligt bilden nedan:
Häfte som öppnas åt vänster
Häfte som öppnas åt höger
* Matningsriktning för iläggsenheten
För anvisningar om hur du fyller på papper i Document Insertion Unit-N, se "Loading Paper into the Document Insertion Unit-N (Optional)."
8.
Tryck på [Justera] → välj den post som ska justeras.
Fortsätt med steg 9 om du inte vill ange andra inställningar.
Justera bildens placering i huvuddokumentet:
Justera trimvinkeln:
Justera bildens placering på omslagssidan:
Justera trimpositionen:
Justera efterbehandlingsformatet:
Justera bildens placering i huvuddokumentet:
Tryck på [Innehåll Bildläge].
Tryck på [-] eller [+] för att flytta huvuddokumentets bild vertikalt → [OK ].
Obs!
Om du anger ett annat värde än 0 kan du växla mellan positiv och negativ justering genom att trycka på [±].
Exempel:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Tryck på [Stäng].
Justera trimvinkeln:
Tryck på [Trimvinkel].
Tryck på [-] eller [+] för att justera trimvinkeln → [OK].
Obs!
Om du anger ett annat värde än 0 kan du växla mellan positiv och negativ justering genom att trycka på [±].
Exempel:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Tryck på [Stäng].
Justera bildens placering på omslagssidan:
Tryck på [Placering omslagsbild].
Tryck på [-] eller [+] för att flytta bilden på omslagssidan → [OK].
Obs!
Om du anger ett annat värde än 0 kan du växla mellan positiv och negativ justering genom att trycka på [±].
Exempel:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Tryck på [Stäng].
Justera trimpositionen:
Tryck på [Trimposition].
Tryck på [-] eller [+] för att växla trimposition → [OK].
Obs!
Om du anger ett annat värde än 0 kan du växla mellan positiv och negativ justering genom att trycka på [±].
Exempel:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Om storleken på den beskurna delen är mellan 6,0 mm till 50,0 mm kan varje inställning appliceras.
Tryck på [Stäng].
Justera efterbehandlingsformatet:
Tryck på [Finj. Efterbeh.format].
Tryck på [-] eller [+] för att minska skillnaden mellan efterbearbetningsstorleken och trimpositionen som maskinen utför → [OK].
Obs!
Om du anger ett annat värde än 0 kan du växla mellan positiv och negativ justering genom att trycka på [±].
Exempel:
(+)0,1 → [±] → -0,1
-0,5 → [±] → (+)0,5
Tryck på [Stäng].
9.
Tryck på [Nästa].
10.
Välj vilka sidor av dokumentet som ska skrivas ut → tryck på [Nästa].
Om du inte vill skriva ut något på det främre och bakre omslaget, tryck på [OK] → fortsätt till steg 12.
Obs!
Det går inte att skriva ut på omslagspapper som matas från Document Insertion Unit-N (tillval).
11.
Tryck på [-] eller [+] för att justera bredden på ryggen → [OK].
12.
Tryck på [Stäng].
52YS-181