Lagra utskriftsinställningar

Du kan lagra utskriftsinställningarna för filer som har lagrats i en brevlåda.
Detta är praktiskt om du ofta skriver ut filer med samma inställningar.
VIKTIGT!
Det här läget kan endast användas för utskrift av en fil som är lagrad i en brevlåda.

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Ändra utskrinställningar].
4.
Ange de utskriftsinställningar som du vill laga → tryck på [Lagra inställn.].
5.
Tryck på [Ja].
Obs!
Filen före vilken utskriftsinställningarna är lagrade skrivs över med aktuellt datum och klockslag och filen flyttas längst ned i listan.
För mer information om filikoner, se "Typer av brevlådeikoner."

Obs!
Du kan inte markera flera filer och lagra utskriftsinställningarna för filerna samtidigt.
Utskriftsinställningarna i minnet tas inte bort även om du stänger av huvudströmmen.
Du kan lagra följande utskriftsinställningar och lägen: antal utskrifter, pappersval, 2-sidig utskrift, efterbehandling, omslag, iläggsblad, häfte och fästmarginal.
Du kan skriva över tidigare lagrade utskriftsinställningar.
Om du vill skriva ut filer ofta med samma utskriftsinställningar, kan du ändra standardutskriftsinställningarna för [Åtkomst lagr. filer]. För mer information, se "Göra inställningar för Lagrad fil."
52YS-17C