Göra inställningar för Lagrad fil

Du kan konfigurera skärmen [Åtkomst lagr. filer] för utskrift.
Som ett exempel förklaras i det här avsnittet hur du väljer filer som har lagrats i en brevlåda.

Registrera och redigera favoritinställningar

Du kan ange upp till nio möjliga kombinationer av inställningar och lagra dem i favoritknappar i minnet. Detta är praktiskt om du vill lagra inställningar som du använder ofta.

Ändra standardinställningarna

Du kan ändra standardinställningar för [Åtkomst lagr. filer].

Initiera standardinställningarna

Du kan återställa inställningarna för [Åtkomst lagr. filer] från de registrerade standardinställningarna till fabriksinställningarna.

Registrera och redigera favoritinställningar

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
För att registrera en favoritinställningknapp väljer du det utskriftsläge du vill registrera.
3.
Tryck på .
4.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Lagra/få åtkomst till filer] → [Gemensamma inställningar].
5.
Tryck på [Registrera/redigera favoritinställningar] → [Inställningar för åtkomst till lagrade filer].
Så här registrerar du en favoritinställningsknapp:
Så här redigerar du en favoritinställningsknapp:
Så här tar du bort en favoritinställningstangent:
Så här registrerar du en favoritinställningsknapp:
Om du vill ändra namnet på en knapp, välj den knapp du vill ändra → tryck på [Ändra namn] → ange det nya namnet.
Välj en knapp ([M1] till [M9]) för att registrera inställningar → tryck på [Registrera].
Tryck på [Ja].
Obs!
Om du trycker på [Kontrollera innehåll], visas de befintliga registrerade inställningarna.
Så här redigerar du en favoritinställningsknapp:
Om du vill ändra namnet på en knapp, välj den knapp du vill ändra → tryck på [Ändra namn] → ange det nya namnet.
Välj en knapp ([M1] till [M9]) för att skriva över inställningar → tryck på [Registrera].
Tryck på [Ja].
Obs!
Om du trycker på [Kontrollera innehåll], visas de befintliga registrerade inställningarna.
Så här tar du bort en favoritinställningstangent:
Välj en knapp ([M1] till [M9]) att ta bort → tryck på [Radera].
VIKTIGT!
Kontrollera de inställningar som ska tas bort.
Tryck på [Ja].
Obs!
Namnet på knappen tas inte bort. För att ändra ett knappnamn, tryck på [Ändra namn].
6.
Tryck på [Stäng].

Ändra standardinställningarna

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
För att registrera ändringar för standardinställningarna väljer du det utskriftsläge du vill registrera som standardinställning.
3.
Tryck på .
4.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Lagra/få åtkomst till filer] → [Gemensamma inställningar].
5.
Tryck på [Ändra standardinställningar] → [Inställningar för åtkomst till lagrade filer].
6.
Välj [Registrera].
7.
Tryck på [Ja].

Initiera standardinställningarna

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på .
4.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Lagra/få åtkomst till filer] → [Gemensamma inställningar].
5.
Tryck på [Ändra standardinställningar] → [Inställningar för åtkomst till lagrade filer].
6.
Tryck på [Initiera].
7.
Tryck på [Ja].

Obs!
Inställningar i favoritinställningstangenterna raderas inte även om du stänger av strömmen.
52YS-0F3