Ställa in schemalagda uppdateringar

Du kan ställa in maskinen för regelbunden sökning efter ny tillämplig fast programvara och automatisk uppdatering av maskinens fasta programvara.
VIKTIGT!
För att utföra denna procedur måste du logga in till maskinen som administratör. (Se "Logging In to the Machine as an Administrator.")
Om den schemalagda leveransen av den fasta programvaran inte har slutförts eller om den hämtade fasta programvaran inte har tillämpats, kan du inte utföra en schemalagd uppdatering.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Licens/övrigt] → [Registrera/uppdatera programvara].
3.
Tryck på [Scheduled Update].
4.
Ange varje inställning → tryck på [OK].
Information om alternativen visas nedan.
<Scheduled Update Settings>:
[På]: Schemalagd uppdatering utförs.
[Av]: Schemalagd uppdatering utförs inte.
<Update Schedule>:
Confirm: Välj cykeln ([Biweekly], [Weekly] eller en dag ([Sun] till [Sat])) och ange tiden med - (siffertangenterna). Tiden visas med 24-timmarsformat. Sökningen efter fast programvara kan ta upp till 3 timmar att slutföra från den angivna tiden.
Apply at: Ange tid för tillämpning av hämtad fast programvara med - (siffertangenter). Uppdateringen av den fasta programvaran tillämpas vid den angivna tiden inom 24 timmar efter hämtningen.
[E-Mail]:
Ange administratörens e-postadress. Du kan ta mot e-post om uppdateringsstatus som skickas från leveransservern.
[Comments]:
Ange en kommentar som automatiskt läggs till i e-postmeddelandet. Om modellbeteckningen anges kan du identifiera vilken enhetsstatus e-postmeddelandet handlar om.

Obs!
Om tidigare hämtad fast programvara inte har tillämpats med en schemalagd uppdatering, utförs inte nästa schemalagda uppdatering.
Om schemalagd uppdatering har ställts in, tillämpas uppdateringen av den fasta programvaran vid den angivna tidpunkten efter att den nya versionen laddats ned från leveransservern. Efter installationen startar maskinen automatiskt om.
52YS-026