Grundläggande funktioner

Är du inte säker på hur du ska använda pekskärmen eller stänga av knappsatsljudet?

Från teckeninmatning till tillgängligt papper – den här kategorin beskriver gemensam information för alla funktioner i maskinen.
Maskinens huvudfunktioner
Använda pekskärmen
Placera original/tillgängliga papperstyper
Andra användbara funktioner
52YS-00S