Fylla på papper i Long Sheet Tray-B (tillval)

Genom att använda Long Sheet Tray-B kan du fylla på papper med udda format (210 x 487,8 mm till 330,2 x 1 300 mm). Endast ett ark kan ställas in åt gången. Stack Bypass-C och Stack Bypass Alignment Tray-D krävs för att fästa Long Sheet Tray-B.
VIKTIGT!
Papper som har varit hoprullat eller är böjt måste slätas ut innan det används, så att det matas jämnt genom Long Sheet Tray-B. Vissa typer av papper kan inte matas i Long Sheet Tray-B. (Se "Caution for Paper Curl.")
För information om vilket papper som kan laddas, se "Tillåtet pappersmaterial."
Tänk på att ange korrekt papperstyp. När du skriver ut på specialpapper, exempelvis tjockt papper eller overheadfilm, bör du vara noga med att ange korrekt papperstyp, i synnerhet om du använder tjockt papper. Om den angivna papperstypen är felaktig kan bildkvaliteten försämras. Dessutom kan fixeringsenheten bli smutsig och gå sönder, och papperet kan fastna.
Efterbehandlingsprocesser som vikning och häftning är inte tillgängligt.
Kontrollera att förlängningsmatningsfacket har monterats korrekt. Pappersstopp kan uppstå om det inte har monterats korrekt.
Vissa typer av tjockt papper, beroende på papperstyp, kan orsaka pappersstopp om flera ark har placerats i Long Sheet Tray-B. I så fall justerar du utslätningsnivån till plus. (Böjningsandelen ska ställas in till 5 mm eller mindre.) (Se "Utslätningskorrigering för varje papperslåda.")
Obs!
Long Sheet Tray-B är en tillbehörsprodukt.
För att få utskrifter med hög kvalitet bör du använda papper som rekommenderas av Canon.

1.
Justera styrskenorna efter papperets format.
1. Lossa de 2 skruvarna på höger och vänster sida.
2. Justera styrskenorna så att de överensstämmer med papperet.
Justera även styrskenorna i närheten av kortplatsen för pappersmatningen.
3. Dra åt skruvarna.
2.
Ladda papper i Long Sheet Tray-B.
Endast ett ark kan ställas in åt gången.
VIKTIGT!
När du laddar papper i Long Sheet Tray-B lägger du papperet i en jämn bunt mellan styrskenorna. Papperet matas kanske inte in om styrskenorna är ställda i ett läge som är smalare än papperet, så att papperet böjs.
För information om hur du väljer papperstyp och -format, följ anvisningarna från steg 4 i "Fylla på papper i Stack Bypass-C."
52YS-01H