FAXSÄNDNINGSRAPPORT - MULTISÄNDNING

Om en manuell gruppsändning utförs när [Faxsändningsrapport] har inställningen På, kommer en Multifaxsändningsrapport att skrivas ut automatiskt. (Se "Faxsändningsrapport/FAXSÄNDNINGSRAPPORT - FAXFEL.")
Du kan också skriva ut en flersändningsrapport för fax med en bifogad bild av det skickade originalet.
För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda den här funktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
De objekt som skrivs ut för rapporten och en beskrivning av varje objekt anges nedan.

JOBBNR.

Det fyrsiffriga nummer som tilldelades automatiskt när dokumentet beviljades för sändning.

AVD.-ID

Om Hantering av avdelnings-ID har aktiverats skrivs avdelnings-ID ut.

SID.

Antal sidor som skickades.

EJ FULLSTÄNDIG S/M

Om en sändning inte har slutförts skrivs faxnumret till och namnet på mottagaren ut.

TRANSAKTION OK

Faxnumret till och namnet på mottagaren av en slutförd sändning.

FEL

Om ett sändningsfel uppstår, skrivs faxnumret till och namnet på mottagaren ut.

Obs!
Om en bild inte har bifogats, visas <TX IMAGE SET NOT TO DISPLAY> under titeln.
Om det är oklart huruvida dokumentet tagits emot på rätt sätt hos mottagaren, skrivs "---" ut.
52YS-02U